Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2175/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc lưu giữ biên lai thu tiền phạt

Số hiệu: 2175/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2175/TCT-PCCS
V/v: Lưu giữ biên lai thu tiền phạt

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai 

Trả lời công văn số 606 CT/AC ngày 12/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc lưu giữ biên lai ban hành Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính quy định:

“Tổng cục Thuế có trách nhiệm in ấn, phát hành, cấp phát cho Cục Thuế để cấp phát cho Kho bạc tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, cấp phát các loại biên lai theo quy định của Pháp luật. Biên lai thu tiền phạt được quản lý, sử dụng theo chế độ ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Tại Điều 24 Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC nêu trên đã quy định: “liên lưu của biên lai, chứng từ (liên 1) lưu trữ 5 năm, quá thời hạn lưu trữ nêu trên cơ quan thuế các cấp, cơ quan sử dụng biên lai, chứng từ tiến hành liệt kê danh Mục cần thanh hủy trình cơ quan thuế cấp trên cho phép lập hội đồng hủy theo chế độ”.

Căn cứ vào quy định trên thì Cục thuế tỉnh Gia Lai có trách nhiệm cấp phát biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai. Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai phải có trách nhiệm quản lý, cấp phát số biên lai này cho đơn vị sử dụng theo quy định của Pháp luật và lưu giữ liên báo soát, liên lưu của biên lai sử dụng. Thời hạn lưu giữ là 5 năm theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai để cùng thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh Gia lai
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2175/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc lưu giữ biên lai thu tiền phạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209