Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2156/TCT-PCCS về hoá đơn, chứng từ do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2156/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2156/TCT-PCCS
V/v: Hoá đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 874/CV-TTHT ngày 08/5/2007 của Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai về hoá đơn chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì việc sử dụng hoá đơn chứng từ đối với trường hợp Công ty xuất sản phẩm, hàng hoá để bảo hành sản phẩm được xử lý như sau:

1. Trường hợp Công ty có dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm có thu tiền của khách hàng thì phải lập hoá đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

2. Các trường hợp bảo hành miễn phí sản phẩm, hàng hoá cho khách hàng theo cam kết bảo hành về thời gian và điều kiện bảo hành đã ghi trong phiếu bảo hành giao cho khách hàng kèm theo hoá đơn bán hàng hoặc được thể hiện ghi trên hoá đơn bán hàng phù hợp theo quy định của pháp luật thì được xử lý như sau:

- Trường hợp thay thế các bộ phận trong 1 sản phẩm hàng hoá (là linh kiện, phụ tùng) thì Công ty sử dụng phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng mua bán, phiếu bảo hành và biên bản giao nhận thiết bị, hàng hoá bảo hành có ký nhận hai bên mua và bán hàng hoá làm chứng từ hạch toán chi phí, trên phiếu bảo hành có đủ các chỉ tiêu cơ bản: tên, địa chỉ người nhận bảo hành, bảo hành cho hàng hoá tại hoá đơn số, ký hiệu, ngày xuất hoá đơn.

- Trường hợp thay thế, đổi lại sản phẩm hàng hoá thì Công ty phải lập hoá đơn theo hướng dẫn tại Điểm 5.8 mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.

Các trường hợp phát sinh từ ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực thì thực hiện theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo để biết Cục thuế Tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế các Tỉnh, TP trực thuộc TW
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2156/TCT-PCCS về hoá đơn, chứng từ do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.428
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209