Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2152/TCT-PCCS về khấu hao tài sản cố định do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2152/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2152/TCT-PCCS
V/v: khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tp. Hà Nội

 

Trả lời công văn số 4760/CT-HTr ngày 23/4/2007 của Cục Thuế TP. Hà Nội về trích khấu hao tài sản cố định trên đất mà doanh nghiệp được cho mượn quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

“a- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

b- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty CP Tư vấn và Tổ chức biểu diễn quốc tế PC-SI của ông Đỗ Ngọc Dũng là giám đốc Công ty cho mượn quyền sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất kinh doanh thì công trình xây dựng hoàn thành sử dụng cho hoạt động kinh doanh được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu Công ty có đầy đủ các chứng từ sau:

- Hợp đồng xây dựng, quyết toán giá trị công trình xây dựng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn thanh toán ghi tên và mã số thuế của Công ty.

- Công trình được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội được biết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2152/TCT-PCCS về khấu hao tài sản cố định do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.363
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40