Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2142 TC/NSNN ngày 11/03/2003 của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2003

Số hiệu: 2142TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 11/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2142 TC/NSNN
V/v giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2003

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan Trung ương
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết của Chính phủ số 02/2003/NQ-CP ngày 17/1/2003 về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2003, trong phần tài chính-tiền tệ đã chỉ rõ: “các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị ngay từ tháng 1 năm 2003”.

Thực hiện nghị quyết trên của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có thông tư số 09/2003/TT-BTC ngày 27/1/2003 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán NSNN năm 2003, trong đó quy định: “các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn trương triển khai công tác giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới; chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 1/2003”

Cho đến nay, dự toán NSNN năm 2003 đã triển khai thực hiện được hơn 2 tháng. Bên cạnh các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chấp hành tốt nghị quyết của Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, vẫn còn một số Bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện xong việc phân bổ dự toán ngân sách được giao, chưa có báo cáo phân bổ dự toán gửi về Bộ Tài chính theo quy định để thẩm định và làm căn cứ cấp phát. Có một số địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu, chi NSĐP chưa phù hợp với số giao của Thủ tướng Chính phủ, như: giao nhiệm vụ thu ngân sách, bố trí sự nghiệp giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học và dự  phòng thấp hơn số Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhằm thực hiện thắng lợi dự toán NSNN năm 2003 đã được Quốc hội quyết định và Chính phủ giao, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn NSNN ngay từ những tháng đầu năm, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương còn chưa phân bổ xong dự toán thu, chi NSNN 2003 phải khẩn trương hoàn thành việc phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc, chậm nhất đến ngày 15/3/2003 phải báo cáo gửi về Bộ Tài chính; quá thời hạn này, Bộ Tài chính sẽ tạm ngừng cấp phát, thanh toán kinh phí cho đến khi nhận được phân bổ dự toán của đơn vị.

Đối với các địa phương mà HĐND  quyết định dự toán thu, chi NSĐP chưa phù hợp với số giao của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND  điều chỉnh lại cho phù hợp, báo cáo kết quả điều chỉnh về Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2003./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2142 TC/NSNN ngày 11/03/2003 của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84