Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện công điện 337-TC/VP

Số hiệu: 212-TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/10/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 212-TC/NSNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 212/TC-NSNN NGÀY THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN 337-TC/VP

Kính gửi:

 

- Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Vụ Tài chính kế toán các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể,

 

Tại điểm 4, Công điện số 337-TC/VP ngày 16/9/1997 của Bộ Tài chính có quy định "Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan quản lý cấp trên hoàn chỉnh việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 1997 chi tiết theo mục lục NSNN cho các đơn vị dự toán trực thuộc. Đến hết ngày 31/10/1997 nếu không phân bổ và giao được dự toán chi tiết cho các đơn vị sử dụng ngân sách thì cơ quan Kho bạc Nhà nước tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý cấp trên".

Để cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị dự toán chấp hành đúng quy định nói trên, Bộ Tài chính giải thích rõ hơn một số điểm sau:

1. Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách và Nghị định 87/CP thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cấp trên, cụ thể:

- Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cấp I (các Bộ, các Sở và cấp tương đương).

- Đơn vị dự toán cấp I phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp II.

- Đơn vị dự toán cấp II phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp III (đơn vị sử dụng ngân sách).

Trong trường hợp không có đơn vị dự toán cấp II thì đơn vị dự toán cấp I phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp III.

2. Việc phân bổ dự toán NSNN cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng với dự toán ngân sách được giao cả về tổng mức và chi tiết, cụ thể:

- Tổng dự toán ngân sách phân bổ cho các đơn vị dự toán cấp II (hoặc cấp III trong trường hợp không có cấp II) phải bằng dự toán Chính phủ, UBND giao cho đơn vị dự toán cấp I.

- Tổng dự toán ngân sách phân bổ cho các đơn vị dự toán cấp III phải bằng dự toán đơn vị dự toán cấp I giao cho đơn vị dự toán cấp II.

3. Kết quả phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải gửi đến cơ quan tài chính đồng cấp và KBNN nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát. Cơ quan tài chính có trách nhiệm kiểm tra, nếu có vấn đề không phù hợp thì yêu cầu điều chỉnh lại. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi gửi, nếu cơ quan tài chính không có ý kiến thì coi như chấp nhận.

4. Đến 31/10 mà đơn vị sử dụng ngân sách chưa có bản dự toán ngân sách được cơ quan quản lý cấp trên thì cơ quan Kho bạc được phép tạm dừng cấp phát kinh phí. Trong trường hợp đặc biệt, do có những khó khăn khách quan mà việc giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách chưa thực hiện được, cơ quan quản lý cấp trên phải báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp xem xét cho lui thời hạn tạm dừng cấp phát kinh phí nhưng phải có bản dự toán chi tiết theo Mục lục NSNN do đơn vị sử dụng ngân sách xây dựng gửi đến KBNN nơi giao dịch.

Trên đây là một số điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện công điện 337/TC-VP của Bộ Tài chính. Đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị dự toán thực hiện nghiêm chỉnh để việc cấp phát kinh phí của ngân sách được thuận lợi, đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn đã ghi trong dự toán được duyệt.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện công điện 337-TC/VP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304
DMCA.com Protection Status