Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2044/TCT-PCCS về việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2044/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2044/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu

 

Trả lời công văn số 550/CV-CT ngày 23/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc sử dụng hoá đơn đối với đối tượng nộp thuế là đơn vị trực thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 5.6 Mục IV Phần B, Điểm 2 Mục I, Điểm 2.5 Mục II Phần C thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định 148/2004/NĐ ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Điểm 2.2 Mục VII Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý, sử dúng hoá đơn, quy định:

+ Các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng...ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh...Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ nêu tại điểm này, trước khi thực hiện phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở và đăng ký kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ phải sử dụng hoá đơn theo đúng quy định...báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn hàng năm với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm số 10 là đơn vị trực thuộc của Sai Gon WeWong Co.LTD sau khi nhận hóa đơn của cấp trên thì Cửa hàng phải thông báo bằng văn bản về ký hiệu, số lượng, số hóa đơn của của từng đợt nhận hóa đơn và báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng, quyết toán hoá đơn hàng năm với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2044/TCT-PCCS về việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.209
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200