Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1930TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1930TCT/DNK
V/v: tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
(15 Đào Duy Từ, Phường Hàng Buôm, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Trả lời văn thư đề ngày 28/4/2005 của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (gọi là Techcombank) đề nghị xem xét khoản tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân được tính vào chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.1 Mục IV Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp Techcombank được UBND tỉnh Bắc Ninh cho thuê đất phục vụ dự án xây dựng nhà kho và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng có phát sinh các chi phí đền bù, hỗ trợ gồm:

- Chi phí đền bù, hỗ trợ theo phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Chi phí đền bù, hỗ trợ tăng thêm theo yêu cầu của các hộ gia đình để hỗ trợ các gia đình di dời đến nơi ở mới;

Khi thanh toán chi phí đền bù, hỗ trợ, Techcombank có lập Phiếu chi; có lập Bản thỏa thuận trong đó ghi rõ; họ tên, địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh; số tiền đền bù, hỗ trợ tăng thêm theo yêu cầu của hộ gia đình; chữ ký của người nhận tiền; bản thỏa thuận được chính quyền địa phương nơi dân được đền bù xác nhận và Techcombank có hạch toán kế toán chi phí đền bù, hỗ trợ theo đúng quy định thì toàn bộ khoản chi phí đền bù, hỗ trợ nói trên (chi phí đền bù, hỗ trợ theo phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Ninh và chi phí đền bù, hỗ trợ tăng thêm theo yêu cầu của các hộ gia đình) được coi là chi phí hợp lý liên quan đến giải phóng mặt bằng. Giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm về các khoản chi này.

Tổng cục Thuế trả lời để Techcombank được biết và thực hiện./.

nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1930 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc tính vào chi phí khoản chi phí đền bù, hỗ trợ thiệt hại về đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!