Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1810/TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 05/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1810/TC/ĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1810 TC/ĐT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước trung ương,
- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002. Bộ Tài chính đã có văn bản số 675 TC/ĐT ngày 21/01/2002 hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về việc lập kế hoạch và cấp vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2002. Riêng vấn đề thông báo kế hoạch vốn từ cơ quan Tài chính sang Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính quy định như sau:

Theo hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước, các Bộ, địa phương giao dự toán ngân sách cho đơn vị thụ hưởng theo mục lục NSNN, trong XDCB là cơ cấu vốn gồm vốn xây lắp, vốn thiết bị và vốn chi phí khác. Hiện nay, cơ quan Tài chính thông báo kế hoạch vốn sang KBNN theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn cho từng dự án; KBNN thanh toán trong phạm vi cơ cấu vốn do cơ quan chủ quản phân bổ và thông báo của cơ quan Tài chính.

Để đơn giản một bước thủ tục trong ngành Tài chính, việc giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư được thực hiện như sau:

- Các Bộ, ngành và địa phương giao kế hoạch cho chủ đầu tư vẫn chia theo cơ cấu vốn gồm vốn xây lắp, vốn thiết bị và vốn chi phí khác (theo mục lục NSNN). Điều này được thể hiện trong bản kế hoạch tổng hợp gửi cơ quan Tài chính và bản giao kế hoạch khối lượng cho từng chủ đầu tư gửi cho chủ đầu tư và KBNN nơi thanh toán.

- Đối với các dự án Trung ương quản lý, khi thông báo kế hoạch vốn sang KBNNTW, Vụ Đầu tư chỉ thông báo tổng mức vốn kế hoạch của dự án mà không thông báo cơ cấu vốn. KBNNTW thông báo cho KBNN tỉnh, thành phố theo tổng mức vốn của dự án.

Đối với các dự án địa phương quản lý, Sở Tài chính - Vật giá vẫn thông báo kế hoạch vốn sang KBNN theo quy định hiện hành (gồm tổng mức vốn và cơ cấu vốn xây lắp, thiết bị, chi phí khác của dự án).

- KBNN tỉnh, thành phố căn cứ vào tổng mức vốn của dự án do KBNNTW thông báo (đối với dự án TW quản lý) hoặc kế hoạch vốn do Sở Tài chính - Vật giá thông báo (đối với dự án ĐP quản lý) và kế hoạch khối lượng chi tiết của chủ quản giao cho chủ đầu tư (có chia cơ cấu vốn) có gửi cho KBNN nơi thanh toán để thanh toán vốn cho dự án trong phạm vi tổng mức và cơ cấu vốn được thông báo.

- Khi báo cáo định kỳ theo quy định và quyết toán cấp phát vốn ngân sách hàng năm, KBNN vẫn thực hiện theo tổng mức và cơ cấu vốn để quyết toán với ngân sách nhà nước.

Đề nghị Kho bạc nhà nước và Sở Tài chính - Vật giá triển khai thực hiện.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1810/TC/ĐT ngày 05/03/2002 của Bộ Tài chính về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.898

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102