Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1774/BGTVT-TC về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 334/KTNN-CNIV do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1774/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 1774 /BGTVT-TC
V/v cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 334/KTNN-CNIV.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 334/KTNN- CNIV ngày 16/3/2009 của Kiểm toán Nhà nước về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010. Để thực hiện yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án ... chỉ đạo các đơn vị trực thuộc báo cáo số liệu công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do đơn vị mình trực tiếp quản lý về Bộ Giao thông vận tải theo đúng biểu mẫu do Kiểm toán Nhà nước yêu cầu (mẫu số 01/KS-CNIV gửi kèm theo công văn này) cụ thể như sau:

1. Cục quản lý nhà nước chuyên ngành tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20/04/2009.

2. Các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/04/2009.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửi đường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vào hòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KHĐT (để phối hợp);
- Cục QLXD & CLCTGT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1774/BGTVT-TC về việc cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm 2010 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản 334/KTNN-CNIV do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.186
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101