Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Số hiệu: 1690-TC/QLTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Thuận
Ngày ban hành: 02/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1690-TC/QLTH

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1690 TC/QLTH NGÀY 2 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CẤP MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
(Vụ Tài chính - Kế toán)
- Các cơ quan của Quốc hội (Vụ Tài chính - Kế toán)
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể (Vụ Kế hoạch - Tài chính

Để tiến hành triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 172/2000/QĐ-BTC ngày 1/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, vừa qua Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách với một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính và các đơn vị tham dự đã cùng trao đổi và thống nhất các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách tại từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và địa phương. Để đảm bảo việc triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách đạt hiệu quả cao, hoàn thành đúng tiến độ thời gian kết thúc trước ngày 30/6/2001, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ khẩn trương lập tổ triển khai công tác cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách do đồng chí Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán phụ trách để trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch chi tiết kèm theo công văn này.

Danh sách tổ triển khai công tác cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách tại đơn vị đề nghị gửi cho Ban Chỉ đạo triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách của Bộ Tài chính trước ngày 15/03/2001.

Trong quá trình triển khai cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách, nếu đơn vị có vướng mắc, đề nghị liên hệ với tổ thường trực triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách của Bộ Tài chính để giải đáp.

Điện thoại: 04.8258395

Rất mong nhận được sự phối hợp thực hiện của quý đơn vị.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
NGÂN SÁCH TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,
CƠ QUAN TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ
(Đính kèm Công văn số 1690 TC/QLTH ngày 2/03/2001)

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Bước 1

Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ (gọi tắt là các cơ quan chủ quản): Thành lập Tổ triển khai công tác cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách tại đơn vị.

08/03/2001

12/03/2001

Bước 2

Tổ triển khai tổ chức sao in, cung cấp các mẫu kê khai, tài liệu hướng dẫn kê khai cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc và trực thuộc.

15/03/2001

22/03/2001

 

Cụ thể:

- Mẫu số 01-MSNS-BTC

- Mẫu số 02-MSNS-BTC

- Mẫu số 03-MSNS-BTC

- Hướng dẫn kê khai mẫu số 01-MSNS-BTC

- Hướng dẫn kê khai mẫu số 03-MSNS-BTC

+ Tổ chức tập huấn (nếu thấy cần thiết)

 

 

Bước 3

Các đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành kê khai mẫu số 01-MSNS-BTC và mẫu số 03-MSNS-BTC, gửi lại cho cơ quan chủ quản quản lý mình

26/03/2001

06/04/2001

Bước 4

Tại các cơ quan chủ quản:

- Tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của các tờ khai

- Sắp xếp tờ khai thành các tệp theo thứ tự từ đơn vị cấp trên tới đơn vị cấp dưới.

- Tổng hợp bảng kê mẫu số 02-MSNS-BTC theo thứ tự từ đơn vị cấp trên tới đơn vị cấp dưới.

- Gửi các tờ kê khai mẫu số 01-MSNS-BTC và mẫu số 02-MSNSBTC lên Bộ Tài chính.

6/04/2001

14/04/2001

Bước 5

Tại Bộ Tài chính:

- Kiểm tra, rà soát các tờ kê khai, tập hợp thành hồ sơ theo dõi theo đầu mục cơ quan chủ quản.

- Nhập tờ khai vào máy để phát sinh mã số đơn vị sử dụng ngân sách cho những tờ kê khai hợp lệ.

- In giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và gửi lại cho các cơ quan chủ quản.

16/04/2001

15/06/2001

Bước 6

Tại các cơ quan chủ quản: Tiến hành gửi giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

01/06/2001

30/06/2001

Mẫu số 01-MSNS-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ, ngành:.....................

Tỉnh, Thành phố:....................

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTC ngày 01/11/2000)

1. Tên đơn vị:

2. Loại hình đơn vị: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế

02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học

03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đạo tạo

04- Đơn vị sự nghiệp y tế

05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

06- Đơn vị quản lý hành chính

07- Doanh nghiệp Nhà nước

08- Đơn vị khác

3. Cấp - Chương Ngân sách: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

4. Cấp dự toán: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:

6. Quyết định thành lập:

- Số quyết định

- Ngày thành lập

- Cơ quan ra quyết định

7. Địa điểm:

- Tỉnh, thành phố:............. Mã số: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

- Quận, huyện:.................. Mã số: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

- Xã, phường:.................... Mã số: symbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ăsymbol 168 \f "Wingdings" \s 12ă

- Số nhà, đường phố:.............

8. Điện thoại:............. Fax:.............

9. Các mã số hiện có của đơn vị:

- Mã số thuế:

- Mã số sử dụng trong chương trình quản lý tài sản sau kiểm kê:

10. Các tài khoản giao dịch tại kho bạc:

- Tài khoản HMKP số:.......Tại Kho bạc:..........

- Tài khoản tiền gửi số:.......Tại Kho bạc:..........

Ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phạm Văn Thuận

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc triển khai cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.774

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.51.151
server250