Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1681/TCT/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 27/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1681/TCT/TCDN
Về việc thu sử dụng vốn ở doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá

Hà Nội , ngày 27 tháng 2 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1681 TC/TCDN NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THU SỬ DỤNG VỐN Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ.

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các Tổng công ty Nhà nước thành lập theo quyết định 91/TTG

Vừa qua một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công văn đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu sử dụng vốn ở doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá một bộ phận; Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý như sau:

1- Đối với những đối tượng được quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác (Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chính phủ) mà cổ tức thuộc phần vốn Nhà nước được chuyển về doanh nghiệp có vốn góp và hạch toán vào thu nhập và kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp Nhà nước có vốn góp vào Công ty cổ phần phải nộp thu sử dụng vốn.

2- Những đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 6 Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác (Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chính phủ) mà cổ tức thuộc phần vốn Nhà nước được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cùng cấp thì không phải nộp tiền thu sử dụng vốn.

Mọi quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 06-12-2000 của Chính phủ và thông tư số 64/2001/TT-BTC ngày 10-8-2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác đều được bãi bỏ.

Trần Văn Tá

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1681/TCT/TCDN ngày 27/02/2002 của Bộ Tài chính về việc thu sử dụng vốn ở doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!