Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc báo cáo quyết toán năm 1997 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1998

Số hiệu: 147/TC/VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 16/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/TC/VI

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1998

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 147/TC/VI NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1998 VỀ VIỆC BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM 1997 VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1998

Kính gửi: Các Bộ, ngành và địa phương có sử dụng vốn thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo

 

Thực hiện Thông tư liên Bộ số 06/KHĐT-TC-BBGCP ngày 25/7/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban biên giới Chính phủ về việc sử dụng ngân sách chương trình Biển đông - Hải đảo; Thông tư số 66/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, Ngành và địa phương có sử dụng vốn Biển đông - Hải đảo một số điểm sau:

I/ VỀ BÁO CÁO VỐN NĂM 1997 VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH:

1/ Báo cáo vốn năm 1997:

- Khi kết thúc năm kế hoạch 1997, chủ đầu tư phải lập báo cáo kế toán vốn đầu tư thực hiện trong năm gửi Bộ, Ngành chủ quản (đối với công trình ở Trung ương), gửi Sở Tài chính vật giá địa phương (đối với các công trình ở địa phương). Các Bộ, Ngành và Sở Tài chính vật giá kiểm tra xem xét, tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo nội dung và mẫu biểu đính kèm.

- Do đặc thù vốn Biến đông - Hải đảo, quí I/1997 vẫn được cấp phát kế hoạch còn lại của năm 1996 đối với khối lượng và công việc đang thực hiện dở dang của năm 1996; Đề nghị các chủ đầu tư, Bộ, Ngành và Sở Tài chính vật giá báo cáo rõ tình hình thực hiện vốn trong năm 1997 có tách riêng phần thực hiện vốn của năm 1996 cấp phát vào quí I/1997.

- Thời gian báo cáo: Các chủ đầu tư gửi các Bộ, ngành chủ quản và Sở tài chính vật giá chậm nhất vào ngày 31/3/1998; Các Bộ, Ngành chủ quản và Sở Tài chính vật giá gửi Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15/4/1998.

2/ Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành:

- Các công trình xây dựng cơ bản được báo cáo theo nội dung, mẫu biểu và thực hiện xét duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư số 66/TC-ĐTPT ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo quyết toán các sản phẩm công nghiệp, tầu thuyền theo nội dung dự toán và khoản mục giá thành được duyệt đúng chế độ hiện hành. Hồ sơ báo cáo quyết toán, trình duyệt giá gửi đến Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ để xem xét thẩm định trước ít nhất là 7 ngày khi đưa ra hội đồng xét duyệt giá do Ban Vật giá Chính phủ chủ trì.

- Báo cáo quyết tán đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Quyết định số 257 TC/CĐKT và Thông tư số 15/TC-HCVX ngày 29/5/1992 của Bộ Tài chính và các hướng dẫn cụ thể khác theo chế độ hiện hành.

II/ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 1998:

- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 1998 chính thức, đề nghị các Bộ, Ngành và địa phương thông báo ngay cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

- Các dự án sản xuất phương tiện trong nước, nhập ngoại thiết bị, xây dựng công trình thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo phải tổ chức đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

- Các dự án có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, điều tra cơ bản, thông tin, tuyên truyền về biển đảo... của một số chuyên ngành, dự án có yêu cầu đặc biệt về bảo mật, nếu không thực hiện đấu thầu thì phải có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Để Bộ Tài chính có căn cứ cấp phát tạm ứng vốn đối với công trình mới khởi công theo quy định:

+ Các dự án phải có đủ báo cáo nghiên cứu khả thi,

+ Thiết kế, dự toán được duyệt,

+ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu (hoặc chỉ định thầu),

+ Hợp đồng xây dựng (hoặc hợp đồng mua hàng).

Đối với công trình chuyển tiếp phải có báo cáo khối lượng (hoặc công việc) hoàn thành theo tiến độ do chủ đầu tư báo cáo, Bộ, Ngành chủ quản kiểm tra xác nhận (đối với công trình ở Trung ương), Sở Tài chính vật giá (đối với các công trình ở địa phương) theo đúng các chế độ hiện hành gửi Bộ Tài chính.

Trên đây là một số điểm Bộ Tài chính lưu ý các Bộ, ngành và địa phương có sử dụng kinh phí thuộc chương trình Biển đông - Hải đảo nhằm làm tốt công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán theo chế độ quy định, đồng thời triển khai sớm kế hoạch năm 1998 chủ động, tích cực và có hiệu quả.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc báo cáo quyết toán năm 1997 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status