Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14302TC/TCT ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chích sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002

Số hiệu: 14302TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14302TC/TCT
V/v: thực hiện chính sách nội địa hóa xe gắn máy năm 2002

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi : Các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Bộ tài chính nhận được một công văn kiến nghị và báo cáo của một số doanh nghiệp  về việc thực hiện chính sách ưu đại thuế xe hai bánh gắn máy năm 2002, như thay đổi đơn vị cung cấp (liên doanh, liên kết; đơn vị mua); chuyển từ liên doanh liên kết, mua linh kiện, phụ tùng trong nước sang nhập khẩu; xin áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đăng ký, tỷ lệ nội địa hoá thực hiện; việc quy đổi để tính tỷ lệ nội địa hoá xe hai bán gắn máy đối với động cơ mua trong nước.

Để đảm bảo quản lý việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế xe hai bánh gắn máy năm 2002 theo đúng chế độ quy định, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, xử lý kịp thời trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện đúng chính sách ưu đãi thuế, Bộ tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi các đơn vị cung cấp chi tiết, cum chi tiết, bộ phận đó trong nước sản xuất (đơn vị liên doanh liên kết và đơn vị mua); việc chuyển từ liên doanh liên kết mua chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận do trong nước sản xuất sang nhập khẩu.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy được Bộ trưởng Bộ tài chính thông báo tam áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2002, trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi thuế, nếu thay đổi các đơn vị cung cấp chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận do trong nước sản xuất (đơn vị liên doanh liên kết và đơn vị mua) phải thực hiện theo đúng quy định tại điểm 4.1, Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC ngày 04/06/2002 của liên Bộ tài chính  - Bộ Công nghiệp. Kết thúc năm Tài chính, căn cứ báo cáo quyết toán tình hình thực hiện chính sách ưu đãi thuế doanh nghiệp lập theo hướng dẫn, cơ quan thuế kiểm tra, xác định tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được cho từng nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp sản xuất xe hai bánh gắn máy thay đổi các đơn vị cung cấp(đơn vị liên doanh liên kết và đơn vị mua) không đúng quy định: không báo cáo Bộ tài chính  theo quy định, vượt  quá 07 đơn vị so  với đăng ký, thì các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận này sẽ không được chấp nhận tính tỷ lệ nội địa hoá khi quyết toán.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp có thay đổi: chuyển từ liên doanh liên kết, mua chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận do trong nước sản xuất sang nhập khẩu, dẫn đến doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện : doanh nghiệp phải đầu tư (đầu tư tự sản xuất hoặc liên doanh trên cơ sở hợp đồng) sản xuất chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận đạt tỷ lệ nội địa hoá tối thiểu là 20% thì đối với các bộ linh kiện xe  hai bánh gắn máy không đảm bảo điều kiện đạt tỷ lệ nội đại hoá tối thiểu là 20%, khi  quyết toán doanh nghiệp sẽ không được áp dụng chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy, doanh nghiệp phải thực  hiện nộp thuế  nhập khẩu theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành.

2. Về việc áp dụng giá tính thuế bộ linh kiện không đồng bộ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế năm 2003.

Giá tính thuế bộ linh kiện không đồng bộ nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 117/2001/QĐ/BTC ngày 20/11/2001 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 8286 TC/TCT ngày 29/7/2002 của Bộ tài chính, cụ thể:

Giá tính thuế bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy không đồng bộ nhập khẩu được xác định trên cơ sở giá tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện đồng bộ quy định tại Quyết định số 117/2001/QĐ/BTC và mức thuế suất nhập khẩu tạm áp dụng theo Thông báo của Bộ tài chính  cho từng nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy năm 2002 của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận ít hơn so với bản Danh mục chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận nhập khẩu kèm theo Thông báo của Bộ tài chính, việc áp dụng giá tính thuế vẫn thực hiện đúng quy định nêu trên. Kết thúc năm Tài chính căn cứ  kết qủa kiểm tra xác định tỷ lệ nội địa hoá thực tế đạt được cho từng nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy, doanh nghiệp sẽ được áp dụng giá tính thuế tương ứng với tỷ lệ nội địa hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu thực tế đạt được sau khi kiểm tra quyết toán.

3. Về việc quy đổi để tính tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy, đối với động cơ mua trong nước Bộ tài chính  đã có công văn hướng dẫn số 13709 TC/TCT ngày 16/12/2002 gửi các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Bộ tài chính có ý kiến nêu trên để các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy được biết và thực hiện./.

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14302TC/TCT ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện chích sách nội địa hoá xe gắn máy năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366
DMCA.com Protection Status