Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 14203TC/TCĐN ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính về việc kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)

Số hiệu: 14203TC/TCĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Hiển
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14203TC/TCĐN
V/v kiểm soát chi đoàn ra (Mục 115)

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Kho bạc Nhà nước Trung ương

Đồng kính gửi:

Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Vừa qua Bộ Tài chính có nhận được một số ý kiến của các Bộ, cơ quan đoàn thể phản ánh về việc Kho bạc Nhà nước ở các Quận, Huyện thuộc Kho bạc Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải có thông tri duyệt quyết toán của Bộ Tài chính thì Kho bạc Nhà nước mới chấp nhận thanh toán đoàn ra, vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cấp ngoại tệ để thanh toán cho đoàn đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài đã có quy định tại Điểm 3.2.1 Mục II của Thông tư số 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước Trung ương như sau:

a. Các đơn vị dự toán chịu trách nhiệm quản lý kinh phí đoàn ra từ khâu lập dự toán, tạm ứng và duyệt quyết toán đối với từng đoàn và cá nhân.

b. Các đơn vị dự toán chỉ được sử dụng chi đúng theo hạn mức đã có trong dự toán và do Bộ Tài chính  thông báo cho Kho bạc Nhà nước Trung ương.

c. Căn cứ vào các quy định của Thông tư số 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 và Thông tư số 108/1999/TT-BTC ngày 4/9/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài và giấy rút hạn mức kinh phí (biểu mẫu số 2), Kho bạc Nhà nước Trung ương cấp giấy tạm ứng chi ngoại tệ cho đơn vị và trừ vào hạn mức kinh phí bằng đồng Việt Nam của đơn vị.

d. Kho bạc Nhà nước Trung ương quản lý và cấp phát đoàn ra theo hạn mức kinh phí năm cho từng đơn vị dự toán do Bộ Tài chính  thông báo.

e. Trong vòng 15 ngày sau khi đoàn về, đơn vị dự toán có trách nhiệm gửi quyết toán chi ngoại tệ đoàn ra cho Kho bạc Nhà nước Trung ương để thanh toán tạm ứng. Căn cứ vào hồ sơ quyết toán đoàn ra đã được cơ quan chủ quản xét duyệt quyết toán chi ngoại tệ và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị (theo mẫu số C2-06/KB của Kho bạc Nhà nước Trung ương) Kho bạc Nhà nước Trung ương chuyển tạm ứng ngân sách Nhà nước sang thực hiện chi ngân sách Nhà nước và xử lí bù trừ thừa thiếu giữa các đoàn.

+ Nếu thiếu so với quyết toán đoàn ra, đơn vị dự toán được Kho bạc Nhà nước Trung ương bổ sung ngoại tệ và trừ vào hạn mức năm.

+ Nếu thừa so với quyết toán đoàn ra, đơn vị dự toán nộp tiền thừa bằng ngoại tệ vào Quĩ ngoại tệ tập trung đồng thời Kho bạc Nhà nước Trung ương  ghi tăng đồng Việt Nam vào tài khoản hạn mức kinh phí năm của đơn vị đã  dự toán.

+ Quá trình thực hiện trong năm, nếu còn nhiệm vụ đoàn ra mà số dự hạn mức kinh phí đối với mục chi “115” đã hết, đơn vị dự toán làm việc với Bộ Tài chính  để điều chỉnh mục hoặc trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí đoàn ra. Trường hợp cuối năm dự hạn mức mục 115 không sử dụng hết được xử lý theo chế độ cấp hạn mức kinh phí hiện hành.

+ Đến cuối năm (31/12) đơn vị dự toán có tiền thừa ngoại tệ phải nộp vào Quĩ ngoại tệ tập trung và Kho bạc Nhà nước Trung ương hạch toán giảm chi ngân sách Nhà nước của đơn vị dự toán theo chương khoản, mục tương ứng.

g. Đơn vị dự toán có trách nhiệm quyết toán chi ngoại tệ tương ứng tiền đồng Việt Nam cùng với quyết toán quí, năm của đơn vị.

2. Đối với các đơn vị dự toán được Bộ Tài chính  thông báo bằng hạn mức tiền đồng Việt Nam cho Mục chi 115 (đoàn ra), đề nghị Kho bạc Nhà nước Trung ương  chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố vận dụng qui định ghi tại Điểm 3.2.1 Mục II của Thông tư số 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 để kiểm soát chi đoàn ra (Mục 115) cho các đơn vị dự toán và không yêu cầu các đơn vị phải có thông tri duyệt quyết toán chi đoàn ra của Bộ Tài chính  vì nhiệm vụ này đã giao cho cơ quan chủ quản xét duyệt quyết toán chi ngoại tệ đoàn ra.

Bộ Tài chính  xin thông báo để Kho bạc Nhà nước Trung ương biết phố hợp thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Văn Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 14203TC/TCĐN ngày 26/12/2002 của Bộ Tài chính về việc kiểm soát Chi đoàn ra (mục 115)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.704

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149