Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1404/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 18/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1404/TC-QLCS
Về việc báo cáo tình hình thực hiện trang bị, sử dụng xe ô tô, xe máy công, xây dựng trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1404 TC/QLCS NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRANG BỊ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ, XE MÁY CÔNG, XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30-11-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai rà soát lại việc mua sắm, xây dựng, bố trí sử dụng tài sản Nhà nước của tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc; đồng thời xử lý các trường hợp mua sắm, bố trí sử dụng tài sản không đúng quy định của Nhà nước và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính theo các nội dung sau:

1- Tình hình mua sắm, xây dựng và bố trí sử dụng tài sản công:

a) Thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được đưa đón từ nơi ở tới nơi làm việc hàng ngày và phục vụ công tác chung cũng như tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, trang bị điện thoại của Nhà nước.

b) Kết quả mua xe tô tô, cải tạo nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc năm 2001 (trong đó cần nêu cụ thể số xe ô tô mua sắm vượt chế độ về số lượng hoặc vượt chế độ về giá quy định).

c) Kết quả điều chuyển, thanh lý xe ô tô, trụ sở làm việc và một số tài sản có giá trị khác trong năm 2001.

d) Số xe hai bánh gắn máy công hiện có đến 31-12-2001, chế độ quản lý của cơ quan về việc mua, sử dụng xe máy công này (nếu có).

c) Những tồn tại trong quản lý tài sản công.

(Số liệu báo cáo cụ thể một số tài sản tổng hợp theo biểu phụ lục số 1, 2 đính kèm).

2- Kết quả xử lý các trường hợp mua sắm, quản lý sử dụng xe ô tô, điện thoại và xây dựng trụ sở làm việc không đúng chế dộ của Nhà nước đã quy định.

3- Các biện pháp triển khai thực hành tiết kiệm theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành địa phương trong thời gian tới.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 28 tháng 02 năm 2002 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1404/TC-QLCS ngày 18/02/2002 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện trang bị, sử dụng xe ôtô, xe máy công, xây dựng trụ sở làm việc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!