Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13838/TC/NSNN năm 2003 đính chính Quyết định 130/2003/QĐ-BTC về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13838/TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13838/TC/NSNN
V/v: Đính chính QĐ số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13838 TC/NSNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QĐ SỐ 130/2003/QĐ-BTC NGÀY 18/8/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Sở tài chính, Cục thuế, Cục hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do sơ suất trong khâu in ấn Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính xin đính chính lại mẫu lệnh chi C2–01/NS (có 04 liên) theo mẫu đính kèm.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Kế toán trưởng KBNN (NH)

Ngày … tháng …. Năm....

Giám đốc KBNN (NH)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..TÀI CHÍNH

LỆNH CHI TIỀN

(Lưu tại KBNN)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:...

Số:…

 

PHẦN DO KBNN GHI

Nợ TK…

Có TK….

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số... Ngày…

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……

Chi Ngân sách …..Tài khoản:………

Đơn vị hưởng .. Chương ... Mã địa bàn:..

Mã số ĐVSDNS …..Tài khoản …..

Tại kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) ….

Tên CTMT ….. Mã CTMT: …….

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày .. tháng ... Năm..

Kế toán trưởng Thủ trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày .. tháng ... Năm ..

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 

..TÀI CHÍNH

GIẤY BÁO NỢ

(Cơ quan tài chính)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:…..

Số:……

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……………… Ngày ……….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………..

Chi Ngõn sỏch ……………………………Tài khoản:……………..

Đơn vị hưởng …………..Chương………….Mó địa bàn…………..

Mó số ĐVSDNS………………………………Tài khoản………….

Tại kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)…………………………………

Tên CTMT …………… Mã CTMT………………

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ …………….

Kế toán trưởng KBNN

Ngày….. tháng... Năm

Giám đốc KBNN

 

..TÀI CHÍNH

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản, chuyển tiền thư - Điện

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:….

Số………..

 

 

 

 

 

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……………… Ngày ……………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………………

Chi Ngõn sỏch …………………………………. Tài Khoản ………….

Đơn vị hưởng………………… Chương………… Mó địa bàn:……….

Mó số ĐVSDNS ……………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) …………………………………..

Tên CTMT ……………...MãCTMT……………………….

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ ……………….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC A

Ngày .. tháng .. năm

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B

Ngày .. tháng .. Năm ..

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 

…..TÀI CHÍNH

GIẤY BÁO CÓ

(Đơn vị sử dụng NSNN)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:..

Số:….

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số……………… Ngày ……………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………………

Chi Ngõn sỏch …………………………………. Tài Khoản ………….

Đơn vị hưởng………………… Chương………… Mó địa bàn:……….

Mó số ĐVSDNS …………………………Tài khoản………………….

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) …………………………………..

Tên CTMT ………………….Mó CTMT………………………………

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 Tổng số tiền ghi bằng chữ ………………………………………………..

Tên CTMT ………………….Mó CTMT………………………………

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13838/TC/NSNN năm 2003 đính chính Quyết định 130/2003/QĐ-BTC về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.730
DMCA.com Protection Status