Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13581 TC-HCSN ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh văn bản

Số hiệu: 13581TC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 12/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13581 TC-HCSN
V/v: đính chính văn bản.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 22/10/2002 Liên Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân số Gia đình và trẻ em ban hành Thông tư Liên tịch số 95/2002/TTLT/BTC-UBDSGDTE hướng dẫn nội dung và mức chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, nhưng do sơ suất nên tại điểm 6, Mục II, Phần B đã ghi: "Chi quản lý: Chi sơ kết, tổng kết, giao ban, hội họp, văn phòng phẩm: 360.000đồng/xã/tháng". Nay xin được đính chính lại là "Chi sơ kết, tổng kết, giao ban, hội họp, văn phòng phẩm: 360.000 đồng/xã/năm".

Bộ Tài chính xin thông báo để các đơn vị, cơ quan có thụ hưởng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình biết và thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13581 TC-HCSN ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh văn bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status