Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13074 TC/NSNN ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc đính chính Công văn số 12535 TC/NSNN hướng dẫn khoá sổ NS năm 2003

Số hiệu: 13074 TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Toàn
Ngày ban hành: 12/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13074 TC/NSNN
V/v đính chính công văn số 12535 TC/NSNN hướng dẫn khoá sổ NS năm 2003

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, Đoàn thể trung ương;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do sơ suất trong khâu in ấn công văn số 12535 TC/NSNN ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

1. Tại điểm 3.1 phần 1, trang 2, dòng thứ 10 từ trên xuống, đã ghi “... Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với các khoản chi của các cấp chính quyền địa phương...”, xin sửa lại thành “... Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đối với các khoản chi của các cấp chính quyền địa phương...”.

2. Tại điểm 3.2. phần I, trang 2, dòng thứ 14 từ dưới lên, đã ghi “... thời hạn thanh toán chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 năm 2003...”, xin sửa lại thành “... thời hạn thanh toán chậm nhất trước ngày 31 tháng 3 năm 2004...”.

3. Tại điểm 5.2 phần 1, trang 3, dòng thứ 5 từ dưới lên, đã ghi “... gửi đến cơ quan tài chính hết ngày 31 tháng 3 năm 2003...”, xin sửa lại thành “... gửi đến cơ quan tài chính hết ngày 31 tháng 3 năm 2004...”

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu ToànVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13074 TC/NSNN ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc đính chính Công văn số 12535 TC/NSNN hướng dẫn khoá sổ NS năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.211
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132