Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12725/TC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 28/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12725/TC-TCNH
Về việc chuyển giao vốn vay TDĐT từ nhtm sang quỹ HTPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12725/TC-TCNH NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VỐN VAY TDĐT TỪ NHTM SANG QUỸ HTPT

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/1/2002, những đơn vị thuộc diện đang được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại các ngân hàng thương mại quốc doanh mà chưa giải ngân hết số vốn được vay thì chuyển sang vay tại Quỹ hỗ trợ phát triển phần vốn còn lại (Công văn số 4753/VPCP-KTTH ngày 9/10/2001 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Các ngân hàng thương mại quốc doanh, Quỹ hỗ trợ phát triển khẩn trương tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12631/TC-TCNH ngày 26/12/2001 đảm bảo thuận tiện, không gây ách tắc cho các chủ đầu tư.

2. Các Bộ, ngành và địa phương:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đang được vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước chủ động phối hợp với các ngân hàng thương mại quốc doanh và Quỹ hỗ trợ phát triển để làm thủ tục vay tiếp số vốn còn lại chưa được giải ngân.

- Tổng hợp nhu cầu vay vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước năm 2002 gửi Quỹ HTPT để có căn cứ thông báo chỉ tiêu tín dụng ĐTPT của Nhà nước năm 2002 (trong đó có danh mục các dự án chuyển từ NHTMQD sang vay Quỹ HTPT).

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chỉ đạo thực hiện.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12725/TC-TCNH ngày 28/12/2001 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao vốn vay tín dụng đầu tư từ ngân hàng thương mại sang Quỹ hỗ trợ phát triển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!