Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12561 TC/TCT ngày 01/12/2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ dự án Hàm Thuận Đa Mi

Số hiệu: 12561TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12561 TC/TCT
V/v xử lý thuế GTGT thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ dự án Hàm Thuận - Đa Mi

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Tổng công ty Điện lực Việt Nam
 - Văn phòng JBIC tại Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4705/CV-EVN-TCKT ngày 17/10/2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam; công văn số 02/03/08 EVN ngày 13/8/2003 của Liên doanh Kumagai-Kukdong- Astaldi; công văn số059/OT/JV ngày 17/4/2003 của liên danh Maeda-HCC46-Ssangyong-Tomen JV đề nghị giải quyết khoản thuế GTGT đối với hàng hoá là vật tư, phụ tùng máy thi công, tài liệu... do nhà thầu chính nhập khẩu phục vụ cho xây dựng dự án Nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật thế GTGT và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 281/CP-KTTH ngày 11/4/2001 của Chính phủ về thuế GTGT của dự án nhà máy điện sử dụng vốn ODA và công văn số 6242 TC/TCT ngày 5/7/2001 v/v áp dụng thuế GTGT đối với dự  án điện sử dụng vốn ODA.

Trường hợp, các nhà thầu chính nước ngoài thực hiện các hợp đồng xây dựng cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho 3 dự án điện Phả Lại 2, Phú Mỹ - Bà Rịa, Hàm Thuận - Đa Mi sử dụng vốn ODA do Tổng công ty Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư, có nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá là vật tư, phụ tùng để thực hiện các dự án điện trên, đã được Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu, nhà thầu chính nước ngoài đã trả tiền thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, thì: Tổng công ty điện lực Việt Nam thanh toán khoản thuế GTGT này cho các nhà thầu chính nước ngoài. Tổng công ty điện lực Việt Nam được tính số thuế GTGT đã thanh toán cho các nhà thầu chính nước ngoài vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai, nộp thuế hoặc hoàn thuế GTGT. Đối với hàng hoá nhập khẩu để phục vụ tiêu dung cá nhân không thuộc đối tượng được xử lý tiền thuế GTGT.

Để Tổng công ty Điện lực có căn cứ thanh toán khoản tiền thuế GTGT nói trên, nhà thầu chính nước ngoài phải lập và gửi đến Tổng công ty Điện lực Việt Nam hồ sơ, chứng từ sau:

- Văn bản đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam thanh toán tiền thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu cho hàng hoá nhập khẩu là vật tư, phụ tùng sử dung để thực hiện các dự án điện theo danh mục đã được Bộ Thương mại cho phép nhập khẩu;

- Bản kê kèm theo bản chính các chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với trường hợp trực tiếp nhập khẩu;

- Bản kê kèm theo hoá đơn GTGT đối với trường hợp uỷ thác nhập khẩu, có ghi rõ số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu của cơ sở nhận uỷ thác nhập khẩu; xác nhận của cơ quan thuế địa phương quản lý cơ sở nhận uỷ thác nhập khẩu về hoá đơn GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu uỷ thác đã giao và thanh toán tiền hàng nhập khẩu uỷ thác và thuế GTGT ở khâu nhập khẩu với nhà thầu chính nước ngoài, đã kê khai nộp thuế (trường hợp nhập khẩu uỷ thác trước 1/1/2001), chứng từ đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;

- Văn bản cho phép nhập khẩu của Bộ Thương mại kèm theo danh mục vật tư, phụ tùng.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của số tiền thuế GTGT đã thanh toán này./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12561 TC/TCT ngày 01/12/2003 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế GTGT thiết bị vật tư nhập khẩu phục vụ dự án Hàm Thuận Đa Mi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123