Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12525 TC/TCDN ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung cơ chế định giá và đấu giá bán cổ phần

Số hiệu: 12525TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 28/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12525 TC/TCDN
V/v hướng dẫn bổ sung cơ chế định giá và đấu giá bán cổ phần

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Các Tổng công ty Nhà nước

Để khắc phục những bất cập trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp và đấu giá bán cổ phần nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình cổ phần hoá tại các doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung quy định về tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp và bán cổ phần cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như sau:

1. Về tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp:

Việc tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá được thực hiện theo quy định tại Mục III Phần thứ hai Thông tư 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính “hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần”.

Trường hợp số lượng cơ quan kiểm toán và các tổ chức kinh tế có đủ năng lực thực hiện công tác định giá còn ít, trong khi số lượng doanh nghiệp cổ phần hoá trong các năm 2003 - 2005 nhiều thì cơ quan quy định cổ phần hoá xem xét:

- Uỷ quyền Hội đồng quản trị của các Tổng công ty nhà nước thành lập và làm Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành viên, báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp xem xét, ra quyết định công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá.

- áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế để lựa chọn cơ quan kiểm toán hoặc tổ chức kinh tế thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá như quy định tại Điểm 3 Điều 1 Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ.

2. Về tổ chức bán cổ phần phát hành lần đầu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp cổ phần hoá.

Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm 2 - Mục IV - Phần thứ hai Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 9/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

“2. Việc bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá được thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 64/2002/NĐ-CP .

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá có số lượng cổ phần bán ra bên ngoài với tổng mệnh giá từ 500 triệu đến 1.000 triệu đồng nhưng có khó khăn trong việc tổ chức bán đấu giá thông qua định chế trung gian, hoặc dự kiến chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của tổ chức trung gian vượt quá mức hoa hồng cho phép thì cơ quan quyết định cổ phần hoá giao cho doanh nghiệp tổ chức bán cổ phần cho các đối tượng bên ngoài theo hình thức đấu giá. Cơ quan tài chính không tham gia Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp này.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá có số lượng cổ phần bán ra bên ngoài với tổng mệnh giá dưới 100 triệu đồng thì không cần tổ chức bán ra đấu giá”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12525 TC/TCDN ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung cơ chế định giá và đấu giá bán cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45