Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12422 TC/HCSN ngày 26/11/2003 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí để thực hiện nhiệm vụ hợp tác KHKT với CuBa

Số hiệu: 12422TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 26/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12422 TC/HCSN
V/v lập dự toán, phân bổ và  quản lý kinh phí để thực hiện nhiệm vụ hợp tác KHKT với Cu Ba

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1096/CP-QHQT ngày 16/9/2002 của Chính phủ về hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu B giai đoạn 2002 - 2003, công văn số 4391/VPCP-QHQT ngày 9/9/2003 của Văn Phòng Chính Phủ về hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu Ba giai đoạn 2003 - 204, Bộ Tài chính hướng dẫn về lập dự toán, phân bổ dự toán và chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí chi ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu Ba như sau:

- Về lập dự toán ngân sách: Căn cứ vào nội dung kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập dự toán chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ hợp tác với Cu Ba và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Về phân bổ dự toán chi ngân sách: Căn cứ vào dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập phương án phân bổ kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (trong đó ghi rõ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu Ba) gửi Bộ Tài chính để thẩm tra. Sau khi phương án phân bổ được Bộ Tài chính thống nhất, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc (trong đó ghi rõ kinh phí thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học kỹ thuật với Cu Ba), đồng gửi Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

- Về quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán các Khoản chi ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 “hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”, Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/203 “hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12422 TC/HCSN ngày 26/11/2003 của Bộ Tài chính về việc lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí để thực hiện nhiệm vụ hợp tác KHKT với CuBa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126