Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1201/TC/NSNN ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính về việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2004

Số hiệu: 1201/TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1201/TC/NSNN
V/v phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2004

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Cơ quan khác ở Trung ương.
- Các Tổng công ty 91

 

Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 190/2003/QĐ-BTC ngày 17/11/2003 về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2004 cho các Bộ và Cơ quan trung ương. Ngày 28/11/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 114/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 có quy định: “công tác phân bổ, giao dự toán phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2003”.

Đến nay, vẫn còn nhiều cơ quan chưa gửi phương án phân bổ dự toán đến Bộ Tài chính để thẩm định. Đối với các cơ quan đã được Bộ Tài chính thông báo kết quả thẩm tra về phương án phân bổ dự toán vẫn chưa có quyết định giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc, gửi cơ quan tài chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước để có căn cứ cấp phát ngân sách.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Đối với những Bộ, cơ quan trung ương chưa gửi Bộ Tài chính phương án phân bổ ngân sách và quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khẩn trương triển khai gấp và hoàn thành trước ngày 15/2/2004;

2. Từ ngày 01/03/2004, các đơn vị sử dụng ngân sách chưa có quyết định giao dự toán của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Kho bạc Nhà nước sẽ dừng cấp phát và chỉ tạm ứng dự toán cho nhiệm vụ chi thuộc nhóm mục chi thanh toán cá nhân cho đơn vị sử dụng ngân sách. Chỉ khi đơn vị sử dụng ngân sách có quyết định giao dự toán ngân sách của cấp có thẩm quyền, Kho bạc Nhà nước cấp phát bình thường theo chế độ quy định.

Trong quá trình thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, nếu có vướng mắc, để nghị các Bộ, cơ quan trung ương trao đổi kịp thời với Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1201/TC/NSNN ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính về việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45