Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11948 TC/CST ngày 14/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho Sea Games 22 và Asean Para Games 2

Số hiệu: 11948TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11948 TC/CST
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho Sea Games 22 và Asean Para Games 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh,, thành phố trực thuộc Trung ương
 - Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2
 - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5406/VPCP-KTTH ngày 3 tháng 11 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ về việc áp dụng một số quy định về thuế, quy trình thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hoá do các đoàn vận động viên, phóng viên, nhà báo nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam trong Sea Games 22 và Asean Para Games 2 (sau đây gọi tắt là các Đại hội); căn cứ các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; sau khi trao đổi với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế và thủ tục hải quan như sau:

1. Phạm vi và điều kiện áp dụng

1.1. Các quy định về thuế, quy trình thủ tục hải quan thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5406/VPCP-KTTH nói trên và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này chỉ áp dụng đối với các loại hành lý, hàng hoá đáp ứng được đầy đủ hai điều kiện:

- Do các Đoàn vận động viên, cá nhân vận động viên, quan chức thể thao, khách mời Đại hội và các phóng viên, nhà báo của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài (sau đây gọi là người nhập khẩu) nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (đường không, đường bộ...) để phục vụ cho các Đại hội;

- Được nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 13/12/2003 (ngày kết thúc Sea Games 22) đối với những loại hàng hoá để phục vụ Sea Games 22 và Asean Para Games 2; trước ngày 28/12/2003 (ngày kết thúc Asean Para Games 2) đối với những loại hàng hoá dùng để phục vụ cho Asean Para Games 2.

Đối với máy móc, thiết bị dùng cho báo chí, truyền hình do các cơ quan, tổ chức trong nước thuê, mượn của nước ngoài để phục vụ cho các Đại hội nhập khẩu trước ngày 28/12/2003 cũng được áp dụng các chính sách về thuế, về thủ tục hải quan hướng dẫn tại công văn này.

Hành lý, hàng hoá đáp ứng được các điều kiện nói trên, khi làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi  nhất, đảm bảo nhanh chóng, chu đáo; đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để kịp thời giải quyết tại chỗ những vướng mắc phát sinh; có biện pháp phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình nhập khẩu vì mục đích thương mại, trục lợi.

1.2. Những mặt hàng theo quy định phải có Giấy phép nhập khẩu của các cơ quan chuyên ngành thì khi làm thủ tục nhập khẩu phải có Giấy phép nhập khẩu quy định cho từng loại hàng hoá.

Để đảm bảo giải quyết nhanh việc khai báo hải quan, làm thủ tục nhập khẩu, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban Thể dục - Thể thao, Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 chủ động làm việc với các Bộ, ngành liên quan (Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Bưu chính, Viễn thông...) về danh mục các loại hàng hoá mà theo quy định hiện hành là hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu phải có Giấy phép, Chứng nhận hợp chuẩn (như thiết bị viễn thông...) để thông báo trước cho các đoàn vận động viên các nước, đồng thời có cơ chế phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành để việc cấp Giấy phép nhập khẩu, Chứng nhận hợp chuẩn cho các đoàn được thuận lợi.

2. Quy trình thủ tục hải quan, thuế áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam trong các Đại hội được thực hiện như sau:

2.1. Hàng hoá là đồ ăn, đồ uống, thuốc men, hàng tiêu dùng (không thuộc hành lý cá nhân) là những vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích tập luyện, thi đấu, làm việc của các vận động viên, đoàn vận động viên, các quan chức thể thao, phóng viên và nhà báo nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) với số lượng phù hợp với mục đích sử dụng, thời gian thi đấu và thời gian lưu lại Việt Nam.

Đề nghị Uỷ ban Thể dục - Thể thao phối hợp cùng Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 có công hàm gửi các đoàn thể thao của các nước đề nghị đăng ký danh mục, số lượng các loại hàng hoá mà các đoàn dự kiến sẽ nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ Đại hội, trên cơ sở đó tổng hợp gửi Tổng Cục Hải quan để Tổng Cục Hải quan chỉ đạo hải quan nơi nhập hàng giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

Các loại hàng hoá khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện khai báo hải quan trên Tờ khai hàng xuất nhập khẩu phi mậu dịch đối với số hàng hoá nhập khẩu chung của cả đoàn;

2.2. Hàng là hành lý cá nhân, hành lý của các vận động viên, các quan chức thể thao, phóng viên, nhà báo nước ngoài đến để đưa tin về các Đại hội (gồm mang theo người, hành lý gửi trước và sau chuyến đi) nếu vượt định mức miễn thuế theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 17/2002 của Chính phủ thì không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) phần vượt, trừ những loại hàng hoá cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 nói trên;

Những loại hành lý này, người nhập khẩu không phải khai trên Tờ khai xuất nhập cảnh, cơ quan Hải quan tiếp nhận và lưu giữ Tờ khai xuất nhập cảnh theo quy định.

2.3. Hàng hoá tạm nhập - tái xuất:

2.3.1. Những loại hàng hoá sau (gồm cả hàng đã qua sử dụng) nếu được các đoàn, các vận động viên, quan chức thể thao, phóng viên, nhà báo của các hãng thông tấn, báo chí trong nước và ngoài nước nhập khẩu vào Việt Nam để phục vụ các Đại hội thì sẽ được áp dụng cơ chế hàng tạm nhập - tái xuất với thời hạn phù hợp với mục đích sử dụng:

- Hàng hoá là dụng cụ tập luyện, thi đấu của các đoàn vận động viên;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện nghề nghiệp của các phóng viên, nhà báo, các hãng thông tấn báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam hoặc do các cơ quan, tổ chức trong nước thuê, mượn của nước ngoài để phục vụ cho việc đưa tin về các Đại hội.

Những loại hàng hoá này khi tạm nhập không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và khi hết thời hạn tạm nhập thì phải tái xuất, không thu thuế khi tái xuất.

Để tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh thủ tục hải quan, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban Thể dục thể thao phối hợp cùng Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 có công văn đề nghị các Đoàn vận động viên các nước lập Danh mục các loại trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu thuộc diện áp dụng cơ chế tạm nhập - tái xuất, trên cơ sở đó tổng hợp gửi Tổng Cục Hải quan và Cục hải quan nơi dự kiến sẽ nhập khẩu.

2.3.2. Các loại hàng hoá, thiết bị nêu tại Điểm 2.3.1 nói trên được áp dụng thời hạn nộp thuế 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn được phép tạm nhập, tái xuất. Nếu quá thời hạn tạm nhập tái xuất mà không tái xuất thì sẽ phải nộp thuế theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế.

Uỷ ban Thể dục - Thể thao phối hợp với Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 có thông báo cho các Đoàn vận động viên của các nước về việc phải thực hiện tái xuất số hàng hoá này khi hết thời hạn được phép tạm nhập.

Về thủ tục hải quan, đối với các loại hàng tạm nhập - tái xuất dùng chung cho đoàn vận động viên thực hiện theo Điều 17 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ; đối với hàng tạm nhập - tái xuất của cá nhân khai trực tiếp trên Tờ khai xuất nhập cảnh. Các Tờ khai này sẽ dùng để xuất trình với cơ quan hải quan cửa khẩu khi tái xuất.

2.3.4 Dụng cụ tập luyện, thi đấu, máy móc, thiết bị nghề nghiệp được áp dụng cơ chế tạm nhập, tái xuất nói trên khi bị hư hỏng, tiêu hao trong tập luyện, thi đấu, làm việc hoặc được biếu, tặng lại có xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận quà biếu, quà tặng hoặc của Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2, Ban Tổ chức các môn thi đấu thì không bị truy thu về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy xác nhận để thanh khoản.

Uỷ ban Thể dục - Thể thao phối hợp cùng Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 thông báo trước cho các đoàn thể thao của các nước về yêu cầu này để các đoàn, các vận động viên biết, thực hiện.

2.4. Đối với hàng hoá nhập khẩu để làm quà biếu, quà tặng của các đoàn vận động viên hoặc để làm giải thưởng như sau:

2.4.1. Các loại hàng hoá do các đoàn vận động viên, các quan chức thể thao của các nước nhập khẩu đề cập ở Điểm 2.1 và 2.2 nói trên sau khi đã sử dụng ở các Đại hội nếu biếu, tặng lại cho tổ chức, cá nhân Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục để được miễn thuế nhập khẩu thực hiện như hướng dẫn tại Điểm 2.3.4.

2.4.2. Hàng của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích để làm giải thưởng cho các Đại hội được miễn thuế nhập khẩu tương ứng đối với số hàng hoá làm giải thưởng.

2.5. Đối với phương tiện vận tải của các đoàn nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua lãnh thổ Việt Nam khi tham dự Sea Games 22, Asean Para Games 2 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an.

3. Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

3.1. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các quan chức và các đoàn vận động viên các nước khi làm thủ tục nhập khẩu, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban Thể dục - Thể thao, Ban Tổ chức Sea Games 22, Asean Para Games 2 thông báo trước cho các Đoàn vận động viên của các nước về các nội dung hướng dẫn tại công văn này, đồng thời tiến hành trước các thủ tục cần thiết với các Bộ, ngành liên quan, nhất là đối với việc cấp Giấy phép nhập khẩu, Chứng nhận hợp chuẩn.

3.2. Tổng Cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hướng dẫn trên đây, đảm bảo phục vụ tốt cho việc tổ chức các Đại hội, đồng thời có các biện pháp giám sát chặt chẽ việc thực hiện để hạn chế tình trạng lợi dụng, gian lận thương mại.

Đối với những trường hợp cố tình lợi dung các quy định trên đây, nhập khẩu các loại hàng hoá không gắn với mục đích sử dụng, số lượng quá lớn so với nhu cầu sử dụng của các đoàn vận động viên, các quan chức thể thao trong thời gian diễn ra các Đại hội sẽ phải tuân thủ các đầy đủ các quy định về thuế, về quy trình thủ tục hải quan như các loại hàng hoá nhập khẩu khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11948 TC/CST ngày 14/11/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, thuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho Sea Games 22 và Asean Para Games 2

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7