Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11785/TC-QLCS của Bộ Tài chính về kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Số hiệu: 11785/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đức Phong
Ngày ban hành: 01/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11785/TC-QLCS
Về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11785/TC-QLCS NGÀY 1 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHO CÁC CƠ QUAN HCSN

Kính gửi: Giám đốc Sở Tài Chính - Vật giá các tỉnh, thành phố

Tại Công văn số 5859 TC/QLCS ngày 12/6/2002 Bộ Tài chính đã yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ và mở rộng diện kê khai, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn, bao gồm cả nhà, đất giao cho các đơn vị: bệnh viện, trường học, nhà bảo tàng, trạm trại nghiên cứu khoa học, cơ sở thi đấu thể thao, nhà biểu diễn nghệ thuật...; phấn đấu đến cuối năm 2003 sẽ hoàn thành để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn trên, đến nay một số địa phương Sở Tài chính - Vật giá đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận mở rộng cho cả các đơn vị sự nghiệp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo Sở Địa chính, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tiến hành đo vẽ về nhà, về đất cho từng khuôn viên để lập hồ sơ kê khai; phấn đấu hoàn thành công việc này trước thời gian Bộ Tài chính quy định như: Hà Tây, Tiền Giang, Gia Lai, Kiên Giang, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Đà Nẵng, Nam Định, Lai Châu, Bến Tre, Hà Giang, Hoà Bình... Một số Bộ, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng tại địa phương thực hiện tốt Quyết định 20/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính như: ngành Kiểm sát, Kho bạc Nhà nước...

Tuy nhiên còn một số địa phương triển khai chậm như: Khánh Hoà, Hải Phòng... và một số Bộ, ngành có hệ thống dọc chưa đôn đốc các cơ quan đơn vị trực thuộc đóng tại địa phương thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc.

Để hoàn thành công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dung nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN, bao gồm cả cơ sở nhà đất của các đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 5859 TC/QLCS ngày 12/6/2002, Bộ Tài chính đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá quan tâm chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

1. Đối với những địa phương UBND tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch triển khai công tác kê khai đăng ký trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN cần phối hợp chặt chẽ với các ngành Địa chính, Xây dựng tạo lập các hồ sơ nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị HCSN và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan theo phân cấp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đúng thời gian quy định.

2. Đối với các địa phương triển khai chậm, Sở Tài chính - Vật giá cần báo cáo UBND tỉnh, thành phố về tiến độ triển khai công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN tại địa phương và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về sự phối hợp giữa các ngành Tài chính, Địa chính, Xây dựng cũng như UBND cấp quận huyện để hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị HCSN thực hiện công tác này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5859 TC/QLCS ngày 12/6/2002 về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN.

3. Lập báo cáo về kết quả thực hiện công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan HCSN (theo mẫu đính kèm); trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tình hình thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc Trung ương quản lý đóng tại địa phương và kế hoạch triển khai công tác này trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo này gửi về Bộ Tài chính trước ngày 30/11/2002 để Cục Quản lý công sản tổng hợp chung cả nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kịp thời báo cáo Ban Thi đua Bộ những địa phương hoàn thành sớm công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị HCSN đóng tại địa phương.

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HCSN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Chia ra

 

 

 

Trung ương

Địa phương

I. Số giấy chứng nhận đã cấp:

- So với tổng số giấy chứng nhận phải cấp đạt được bao nhiêu

Cái

 

 

 

II. Về đất:

 

 

 

 

1. Số khuôn viên

Kviên

 

 

 

2. Tổng diện tích:

m2

 

 

 

- So với tổng diện tích đất các cơ quan, đơn vị HCSN sử dụng trên địa bàn

 

 

 

 

3. Tổng giá trị

ngàn đồng

 

 

 

III. Về nhà:

 

 

 

 

1. Tổng số ngôi nhà

cái

 

 

 

Trong đó từ 2 tầng trở lên

cái

 

 

 

2.Tổng diện tích xây dựng

m2

 

 

 

3. Tổng diện tích sử dụng

m2

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

+ DT sử dụng chính

m2

 

 

 

+ DT sử dụng phụ

m2

 

 

 

- So với tổng diện tích nhà do các cơ quan, đơn vị HCSN trên địa bàn đang quản lý sử dụng

 

 

 

 

4. Tổng giá trị theo sổ sách KT:

+ Tổng nguyên giá

+ Tổng giá trị còn lại

Ngàn đồng

 

 

 

 

 

Phạm Đức Phong

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11785/TC-QLCS của Bộ Tài chính về kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250