Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11597/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2003

Số hiệu: 11597/TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11597/TC/ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11597 TC/ĐT NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Tổng công ty 91, cơ quan Trung ương các Đoàn thể.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chủ động về vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2003 triển khai và thi công liên tục ngay từ đầu năm, trong khi chờ quyết định giao kế hoạch chính thức năm 2003, Bộ Tài chính chủ trương ứng trước một phần kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2003 như sau:

1. Đối tượng là các dự án quan trọng, cấp bách, đặc biệt là dự án đê điều, thuỷ lợi vượt lũ đang thi công liên tục chuyển tiếp từ năm 2002 sang năm 2003, cần có vốn thanh toán ngay từ đầu năm 2003 và được các Bộ, ngành (đối với các dự án Trung ương) và các Sở, Ban, ngành địa phương (đối với các dự án địa phương) cam kết bố trí trong kế hoạch năm 2003.

2. Mức vốn ứng tương đương với số vốn cần thanh toán trong tháng 01 tháng 02 năm 2003 của các dự án.

3. Phương thức tiến hành:

- Đối với các dự án thuộc các Bộ, ngành TW quản lý:

+ Căn cứ vào tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch 2003 của các dự án thuộc đối tượng nêu trên, các Bộ, ngành lập nhu cầu vốn ứng trước của từng dự án gửi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trong tháng 10/2002.

+ Bộ Tài chính xem xét, thông báo mức vốn ứng trong tháng 11/2002 và chuyển tiền sang Kho bạc nhà nước để thanh toán cho các dự án. Cơ chế thanh toán theo quy định hiện hành.

+ Khi được Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2001, các Bộ, ngành chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch cho các dự án được ứng vốn tối thiểu phải bằng số vốn ứng.

- Đối với các dự án thuộc địa phương quản lý:

+ Căn cứ vào tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch 2003 của các dự án thuộc đối tượng nêu trên, các Sở, Ban, ngành (được UBND tỉnh, thành phố giao kế hoạch) lập nhu cầu vốn ứng trước của từng dự án gửi Sở Tài chính - Vật giá trong tháng 10/2002.

+ Sở Tài chính - Vật giá xem xét, thông báo mức vốn ứng trong tháng 11/2002 và chuyển tiền sang Kho bạc nhà nước để thanh toán. Cơ chế thanh toán theo quy định hiện hành. Đối với các tỉnh sau khi cân đối nguồn vốn ứng nếu có khó khăn thì báo cáo Bộ Tài chính giải quyết.

+ Khi được giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2003, các Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch cho các dự án được ứng vốn tối thiểu phải bằng số vốn ứng.

4. Phương pháp ứng vốn:

- Quan hệ giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc nhà nước; khi cấp vốn ứng trước sang KBNN, cơ quan Tài chính làm thủ tục chi trước dự toán năm 2003 (tài khoản 303) mà không làm thủ tục thu hồi tạm ứng.

- Quan hệ giữa cơ quan Tài chính và dự án: vốn ứng trước được tính vào vốn cấp thuộc kế hoạch 2003 và được cơ quan Tài chính thông báo rõ trong kế hoạch thanh toán vốn năm 2003. Trường hợp dự án không được bố trí kế hoạch 2003 hoặc bố trí kế hoạch thấp hơn số vốn ứng thì cơ quan Tài chính trừ vào tổng mức kế hoạch của Bộ, ngành (đối với các dự án Trung ương) và Sở, Ban, ngành địa phương (đối với các dự án địa phương).

5. Thời gian thực hiện trong quý IV/2002. Bộ Tài chính và Sở Tài chính - Vật giá chuyển vốn ứng sang Kho bạc nhà nước trong tháng 12/2002.

Đối với các dự án cần thiết cấp bách có chủ trương của Chính phủ phải khởi công trong năm 2002 hoặc phải đẩy mạnh tiến độ mà kế hoạch đầu năm chưa bố trí vốn hoặc bố trí chưa đủ, các Bộ, ngành báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11597/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250