Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11571 TC/ĐT ngày 28/10/2002 của Bộ Tài chính về thời hạn thanh toán vốn đầu tư năm 2002

Số hiệu: 11571TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11571 TC/ĐT
V/v thời hạn thanh toán vốn đầu tư năm 2002

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91,cơ quan Trung ương các đoàn thể
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2002 theo tinh thần Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thời hạn thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002 như sau:

1/ Vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002, gồm kế hoạch đầu năm theo Quyết định 196/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch do điều chỉnh vốn đầu tư đã bố trí kế hoạch năm 2002 cho mục tiêu khác (theo Điểm 2, công văn số 17 BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và bổ sung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2002 (theo Điều 3 công văn số 17 BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn năm 2002 (trừ kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 2002 theo Quyết định số  216/2002/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Điểm 1 công văn số 17 BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành, được nghiệm thu đến ngày 31/12/2002. THời hạn thanh toán đến hết ngày 31/1/2003. Các khối lượng thực hiện và nghiệm thu sau ngày 31/12/2002 không được thanh toán vốn thuộc kế hoạch năm 2002.

Các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện của các dự án , điều chuyển theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điều chuyển kế hoạch vốn các dự án không có khả năng thực hiện cho các dự án khác có khả năng hoàn thành trong năm 2002. Để việc điều hòa, điều chỉnh vốn được nhanh chóng và chính xác, trước khi đề nghị cơ quan Tài chính, các Bộ, ngành và địa phương làm việc với Kho bạc Nhà nước để được xác định số vốn thuộc kế hoạch năm 2002 đã thanh toán cho dự án. Việc điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2002 kết thúc chậm nhất là ngày 31/12/2002.

2/ Riêng các Bộ, ngành, địa phương được bổ sung vốn đầu tư năm 2002 theo Quyết định số 216/2002/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Điểm 1 công văn số 17 BKH/TH ngày 5/4/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo Điểm 1 công văn số 5495 TC/DT 5496/TC-ĐT ngày 7/6/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện kế hoạch vốn bổ sung năm 2002.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong việc thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch năm 2002./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11571 TC/ĐT ngày 28/10/2002 của Bộ Tài chính về thời hạn thanh toán vốn đầu tư năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135
DMCA.com Protection Status