Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11053 TC/HCSN ngày 11/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

Số hiệu: 11053TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 11/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11053 TC/HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,Văn phòng Chính phủ
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể
- Ban Tài chính quản trị Trung ương và các Ban của Đảng
- Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty 90, 91

 

Thực hiện Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng chung bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909: 2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà n­ước, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính như­ sau:

1- Về công cụ chuyển đổi:

Đối với các công cụ chuyển đổi và phần mềm cơ bản hỗ trợ bộ mã TCVN 6909: 2001, Nhà nước sẽ cung cấp bản quyền để sử dụng cho tất cả hệ thống máy tính của các cơ quan, đơn vị Nhà n­ước.

Bộ khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ giao là đầu mối cung cấp các công cụ này.

2- Về kinh phí thực hiện việc chuyển đổi:

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp: chi phí cho việc chuyển đổi, đề nghị sắp xếp trong dự toán chi thường xuyên đã giao năm 2002. Riêng đối với các cơ sở dữ liệu đang l­ưu trữ thực hiện theo nguyên tắc: Năm nào chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001 thì được sắp xếp trong dự toán chi ngân sách được giao năm đó của đơn vị.

- Đối với các doanh nghiệp Nhà n­ước, chi phí cho việc chuyển đổi tính vào giá thành sản phẩm.

3- Về chế độ chi tiêu: Căn cứ vào từng hạng mục công việc thực tế chuyển đổi từ bộ mã đang dùng sang bộ mã TCVN 6909: 2001 và trên cơ sở các chế độ chi tiêu hiện hành của Nhà n­ước, thủ trưởng các đơn vị cơ sở được quyền quyết định mức chi cho từng công việc cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định mức chi của đơn vị mình. Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ­ương, Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ­ương được quyền quyết định các mức chi cụ thể hợp lý cho các hạng mục công việc (nếu hạng mục công việc đó chư­a có định mức và chế độ chi tiêu).

Căn cứ vào tình hình thực tế của việc chuyển đổi, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ­ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 6909: 2001 và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí cho việc chuyển đổi của đơn vị mình và thanh quyết toán theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11053 TC/HCSN ngày 11/10/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN 69-9:2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318
DMCA.com Protection Status