Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về khai báo đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế

Số hiệu: 11-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 03/01/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-TC/TCT
Về khai báo đăng ký kinh doanh về kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 11-TC/TCT NGÀY 03-01-1991 VỀ KHAI BÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH VỀ KÊ KHAI NỘP THUẾ

I- THUẾ DOANH THU VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Theo Điều 6 Nghị định số 351-HĐBT ngày 2 tháng 10 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Điều 7 Nghị định số 352-HĐBT ngày 2 tháng 10 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì các cơ sở kinh doanh phải kê khai đăng ký về thuế với cơ quan thuế tại nơi trực tiếp thu tiền bán sản phẩm, vật tư hàng hoá tiền công, dịch vụ v.v... Cụ thể.

- Các tổ chức kinh doanh hạch toán toàn ngành có các đơn vị kinh doanh trực thuộc thì đơn vị trực thuộc phải đăng ký kê khai và nộp thuế doanh thu (hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt) tại cơ quan thuế, nơi đơn vị trực tiếp thu tiền bán sản phẩm, vật tư hàng hoá tiền công, dịch vụ...

- Các Tổng công ty, Công ty, xí nghiệp quốc doanh hạch toán độc lập có các đơn vị hạch toán phụ thuộc (kể cả cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm) ở các địa phương khác thì các đơn vị trực thuộc phải đăng ký kê khai và nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đơn vị trực tiếp thu tiền bán sản phẩm, vật tư hàng hoá, tiền công, dịch vụ...

- Các hợp tác xã, tổ sản xuất, xí nghiệp tư nhân có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở địa phương khác (tỉnh, thành phố, quận, huyện... )thì các chi nhánh phải đăng ký kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế, nơi chi nhánh trực tiếp thu tiền bán sản phẩm, vật tư hàng hoá, tiền công dịch vụ...

II- THUẾ LỢI TỨC

1. Theo Điều 1 Nghị định số 353-HĐBT ngày 2 tháng 10 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức thì: Đối tượng nộp thuế lợi tức là các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập.

Như vậy là: các tổ chức hạch toán toàn ngành, các Tổng Công ty, Công ty và xí nghiệp hạch toán độc lập có trách nhiệm kê khai và nộp thuế lợi tức về toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngành với Cục thuế tại địa phương, nơi đơn vị đóng trụ sở chính theo chế độ hiện hành.

2. Cơ quan thuế quản lý thu thuế doanh thu (hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt) đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ngoài việc kiểm tra thu thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt còn có trách nhiệm kiểm tra xác nhận và nhận xét về những chi phí thực tế hợp lý của đơn vị và gửi về cho cơ quan thuế, nơi thu thuế lợi tức của các tổ chức kinh doanh hạch toán toàn ngành các Tổng Công ty, công ty, xí nghiệp hạch toán độc lập để có căn cứ kiểm tra tính thuế lợi tức.

3. Khi quyết toán các tổ chức kinh doanh hạch toán toàn ngành các Tổng Công ty, công ty, xí nghiệp hạch toán độc lập phải kèm theo quyết toán của các đơn vị trực thuộc có xác nhận của cơ quan thuế địa phương.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1991 trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc thì làm việc với Tổng cục thuế để giải quyết.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về khai báo đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452
DMCA.com Protection Status