Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10375/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10375/BTC-TCT
V/v: Tạm dừng việc in, phát hành hóa
đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 02/2005/NQ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ tháng 01/2005, Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 25/04/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạng công tác cải cách hành chính.

Để giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp và của Cục thuế tháo gỡ vướng mắc trong việc sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản; Bộ tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính tạm dừng phát hành hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản theo mẫu số 06TMH-3LL ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Các doanh nghiệp được sử dụng bảng kê số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/10/2003 của Bộ Tài chính khi thu mua hàng nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến để làm chứng từ, căn cứ tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN.

2. Cục thuế tỉnh, thành phố có thông báo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện quyết toán hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản theo chế độ quy định và thực hiện thu hồi hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản còn tồn tại.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VT, TCT (VT, PCCS, TVQT)

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10375/BTC-TCT ngày 18/08/2005 của Bộ Tài chính về việc tạm dừng việc in, phát hành hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.480

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!