Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10285/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với bò giống nhập khẩu

Số hiệu: 10285/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 20/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10285/TC/TCT
Việc thuế giá trị gia tăng đối với bò giống nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10285TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI BÒ GIỐNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 741/CP-KTTH ngày 01/7/2002 của Chính phủ về việc thuế GTGT đối với bò giống nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn không thu thuế GTGT đối với bò giống nhập khẩu như sau:

1/ Từ 1/1/2002 không thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu đối với bò giống do các cơ sở nhập khẩu (kể cả uỷ thác nhập khẩu) để thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Để có căn cứ không thu thuế GTGT đối với bò giống ở khâu nhập khẩu cơ sở nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan các thủ tục, hồ sơ như sau:

- Hợp đồng nhập khẩu bò giống ký với nước ngoài;

- Hợp đồng bán (hoặc uỷ thác nhập khẩu) giữa cơ sở nhập khẩu với cơ sở thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án phát triển đàn bò sữa cho cơ sở thực hiện dự án (bản sao có chữ ký, đóng dấu xác nhận của chủ dự án).

2/ Cơ sở nhập khẩu bò giống thuộc đối tượng không phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu tại điểm 1 nêu trên không phải tính và kê khai nộp thuế GTGT bò giống nhập khẩu cho các dự án nêu trên. Khi lập hoá đơn cho chủ dự án, cơ sở nhập khẩu bò giống chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

3/ Hoàn thuế GTGT cho các cơ sở nhập khẩu bò giống đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu:

Cơ sở nhập khẩu bò giống kể từ ngày 1/1/2002 để thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. Cơ sở nhập khẩu và chủ dự án thực hiện điều chỉnh lại giá thanh toán theo giá không có thuế GTGT. Các chủ dự án quyết toán khoản chi về bò giống theo giá không có thuế GTGT.

Để có căn cứ hoàn lại số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phải xuất trình đầy đủ các thủ tục hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT;

- Hợp đồng nhập khẩu bò giống ký với nước ngoài (bản sao có chữ ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở nhập khẩu);

- Hợp đồng bán (hoặc uỷ thác nhập khẩu) giữa cơ sở nhập khẩu với cơ sở thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án phát triển đàn bò sữa cho cơ sở thực hiện dự án (bản sao có chữ ký, đóng dấu xác nhận của chủ dự án);

- Tờ khai Hải quan về hàng nhập khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan;

- Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (bản sao có chữ ký, đóng dấu xác nhận của cơ sở nộp);

- Hoá đơn bán bò giống theo giá không có thuế GTGT.

Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện hoàn thuế GTGT cho các trường hợp theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn này. Việc hoàn thuế thực hiện sau khi đã kiểm tra thủ tục, hồ sơ tại cơ sở nhập khẩu bò giống. Tiền hoàn thuế lấy từ quỹ hoàn thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để nghiên cứu giải quyết.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10285/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với bò giống nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.567

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250