Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 995/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 21/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 995/VPCP-KTN
V/v: chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 615 (đoạn từ ngã ba Sơn - Cẩm - Hà), tỉnh Quảng Nam để phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 116/TT-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 409/BKHĐT-KTNN ngày 21 tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 1158/BTC-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 510/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 01 năm 2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 267/BNN-TCTL ngày 27 tháng 01 năm 2011) về chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 615 (đoạn từ ngã ba Sơn - Cẩm - Hà), tỉnh Quảng Nam để phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1248/TTg-KTN ngày 21 tháng 7 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 995/VPCP-KTN ngày 21/02/2011 về chủ trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 615 (đoạn từ ngã ba Sơn - Cẩm - Hà), tỉnh Quảng Nam để phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng ngập lũ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240