Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9570/BGTVT-TC về việc đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9570/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Chí Thành
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9570/BGTVT-TC
V/v: đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Báo Bạn đường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc giải quyết đề nghị của Báo Bạn đường về việc tăng giá bán báo, Bộ GTVT đã thành lập Tổ cán bộ làm việc với Báo để xem xét, đề xuất phương án tăng giá bán Báo Bạn đường.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc của Tổ, Báo chưa cung cấp được những tài liệu hồ sơ có liên quan.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất phương án tăng giá bán báo Bạn đường, Bộ GTVT đề nghị Báo Bạn đường khẩn trương cung cấp các tài liệu đến quý 3 năm 2008, như sau:

- Báo cáo tài chính Quý III.

- Sổ kế toán chi tiết về các khoản thu: thu từ bán báo, thu từ hoạt động quảng cáo.

- Sổ chi tiết chi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các tài liệu khác có liên quan: Hợp đồng mua giấy in, báo giá giấy và hợp đồng chi phí phát hành.

Vậy đề nghị Báo Bạn đường cung cấp hồ sơ, tài liệu trước ngày 09/01/2009 để Tổ kịp thời xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- VP Uỷ ban ATGT Quốc gia;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9570/BGTVT-TC về việc đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.807

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29