Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 945/TTg-QHQT về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 945/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 14/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 945/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2836/TTr-HTQT ngày 17 tháng 5 năm 2011) về việc phê duyệt nội dung sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a về vận tải hàng không ký ngày 31 tháng 7 năm 1995 được nêu tại Mục 4 Biên bản ghi nhớ ký ngày 21 tháng 01 năm 2011.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại thông báo việc hoàn tất thủ tục phê duyệt nội bộ phía Việt Nam đối với nội dung sửa đổi nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, QHQT (3) Hoa 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 945/TTg-QHQT về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117