Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 928/TTg-KTN về việc tham gia chương trình COSCAP-SEA giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 928/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/TTg-KTN
V/v tham gia chương trình COSCAP-SEA giai đoạn II

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục hàng không Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2945/BGTVT-TC ngày 07 tháng 5 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 4794/BTC-HCSN ngày 23 tháng 4 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3907/BKH-KCHT&ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2008), Ngoại giao (văn bản số 1772/BNG-LPQT ngày 04 tháng 6 năm 2008) về việc tham gia Chương trình hợp tác và phát triển An toàn khai thác và Duy trì để điều kiện bay-khu vực Đông Nam Á (COSCAP-SEA) giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tham gia giai đoạn II của Chương trình hợp tác và phát triển An toàn khai thác và Duy trì đủ điều kiện bay-khu vực Đông Nam Á (COSCAP-SEA).

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí đóng niên liễm theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 928/TTg-KTN về việc tham gia chương trình COSCAP-SEA giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66