Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 899/TTg-KTN về việc thực hiện hạng mục phục vụ quản lý, điều hành trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 899/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 899/TTg-KTN
V/v thực hiện hạng mục phục vụ quản lý, điều hành trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3233/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3943/BKH-KCHT&ĐT ngày 02 tháng 6 năm 2008), Tài chính (văn bản số 6305/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2008) về việc thực hiện hạng mục công trình Hệ thống thiết bị thu phí, giám sát, điều hành, thông tin liên lạc Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép tách hạng mục phục vụ quản lý, điều hành trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thành gói thầu riêng và thực hiện theo phương thức hợp đồng EPC.

2. Bộ Giao thông vận tải lựa chọn và chỉ định nhà thầu có năng lực thực hiện gói thầu EPC nêu trên. Việc chỉ định thầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải; 
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). HHa18.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 899/TTg-KTN về việc thực hiện hạng mục phục vụ quản lý, điều hành trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238