Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8977/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8977/VPCP-KTN
V/v triển khai Dự án xây dựng tuyến tránh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 5297/UBND-GT ngày 15 tháng 9 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7072/BKH-KCHT&ĐT ngày 05 tháng 10 năm 2010), Tài chính (công văn số 13531/BTC-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010) và Giao thông vận tải (công văn số 7127/BGTCT-KHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010) về việc triển khai Dự án đường tránh quốc lộ 10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Bộ Giao thông vận tải để sớm triển khai thực hiện Dự án xây dựng tuyến tránh quốc lộ 10 đoạn qua quận Kiến An, thành phố Hải Phòng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 664/VPCP-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), c22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8977/VPCP-KTN ngày 10/12/2010 triển khai Dự án xây dựng tuyến tránh quận Kiến An, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.813
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211