Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 859/2004 ĐK về việc quản lý hồ sơ kiểm định các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 859/2004ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ban
Ngày ban hành: 25/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 859/2004 ĐK
T/y:Quản lý hồ sơ kiểm định các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Để ngăn ngừa việc làm giả hoặc tẩy xoá sửa chữa Hồ sơ đăng kiểm của các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc của các phương tiện kiểm định tạm thời hoặc các trường hợp thông qua việc mua bán, sang tên chuyển chủ, chuyển vùng để thay đổi hồ sơ đăng kiểm gốc nhằm đưa các phương tiện đã hết niên hạn vào lưu hành, vi phạm Quy định của Nghị định 92/2001/NĐ-CP hoặc 23/2004/NĐ-CP , Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới thực hiện một số quy định sau:

1- Thu hồi, cắt góc Sổ Chứng nhận kiểm định (CNKĐ) – Đóng dấu màu đỏ vào Tem và Giấy CNKĐ đối với các phương tiện sắp hết niên hạn vào kiểm định lần cuối cùng:.

a- Thu hồi Sổ CNKĐ đối với các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng khi vào kiểm định lần cuối cùng, cắt góc 20x20 phía trên bên phải và lưu vào Hồ sơ quản lý phương tiện theo quy định tại Điểm 7.2 Mục 7 văn bản 263/2004ĐK.

b- Photo trang 6, 7 của Sổ CNKĐ để tạo điều kiện cho các lực lượng tuần tra kiểm soát có cơ sở thực hiện nhiệm vụ, các Đơn vị dán Giấy CNKĐ cấp mới đã đóng dấu là một vạch đỏ rộng 10mm chéo tại góc trái phía dưới của Giâý CNKĐ vào vị trí trang 5 của bản photo “Phương tiện và Chủ phương tiện”, đóng dấu Đơn vị giáp lai giữa trang 6,7 photo và Giấy CNKĐ (phụ lục 1) để cấp cho phương tiện, đồng thời Đơn vị photo, lưu trữ trang trên vào hồ sơ kiểm định của phương tiện.

c- Tem kiểm định cấp mới được đóng dấu là một vạch đỏ rộng 10mm suốt chiều ngang tại vị trí giữa mặt trước của Tem (phụ lục 2), photo Tem lưu trữ theo quy định tại Quyết định 149/2001ĐK.

d- Để thống nhất kích cỡ vạch dấu đỏ đóng trên Giấy CNKĐ và Tem kiểm định, giao nhiệm vụ cho Phòng Kiểm định XCG cung cấp bộ dấu liền mực cho các Đơn vị Đăng kiểm XCG.

2- Xử lý mất Sổ CNKĐ và Giấy CNKĐ đối với các xe sắp hết niên hạn:

Đối với các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng khi vào kiểm định lần cuối cùng, nếu mất Sổ CNKĐ hoặc Sổ CNKĐ mất trang, tẩy xoá, không có dấu và xác nhận của Đơn vị Quản lý Sổ, các Đơn vị không cấp lại, sau thời gian một tháng kể từ ngày Chủ phương tiện hoặc lái xe nộp Đơn xin cấp lại Sổ CNKĐ, nếu không có phản ảnh của các cơ quan chức năng, Đơn vị Quản lý sổ yêu cầu Chủ phương tiện hoặc lái xe viết đơn trình bày sự việc, có cam kết theo phụ lục 3, photo chứng minh thư hoặc bằng lái xe của người làm đơn, lưu trữ cùng Hồ sơ kiểm định của phương tiện và chỉ kiểm định, cấp giấy chứng nhận có hạn lưu hành đến trước ngày phương tiện hết niên hạn sử dụng.

3- Trường hợp phương tiện cũ sang tên, đổi chủ hoặc chuyển vùng:

Đối với các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng khi sang tên, đổi chủ hoặc chuyển vùng, Đơn vị Quản lý Sổ mới không xác định lại năm sản xuất của phương tiện; trường hợp có khiếu nại, Đơn vị Quản lý Sổ mới phải trao đổi với Đơn vị Quản lý Sổ cũ để thống nhất phương án xác định năm sản xuất, nếu giải quyết điều chỉnh năm sản xuất theo hướng kéo dài niên hạn sử dụng, các Đơn vị phải gửi đầy đủ căn cứ điều chỉnh về Phòng Kiểm định XCG như quy định tại Điểm 2.4 Mục 2 của văn bản 263/2004ĐK.

4- Giấy Chứng nhận và Tem kiểm định đối với phương tiện kiểm định tạm thời:

Đối với các phương tiện kiẻm định tạm thời, các Đơn vị chỉ cấp Giấy CNKĐ và Tem cho phương tiện sau khi đã đóng dấu theo Điểm b, c Mục 1 của văn bản này.

5- Thu hồi, lưu trữ Tem kiểm định cũ khi cấp Tem kiểm định mới:

Khi bóc Tem kiểm định cũ dán Tem kiểm định mới của tất cả các phương tiện, các Đơn vị thu hồi Tem cũ dán vào sau tờ phiếu theo dõi hồ sơ để lưu trữ cùng Hồ sơ kiểm định của phương tiện. Đối với phương tiện vào kiểm định đã bị mất Tem cũ, các Đơn vị yêu cầu Chủ phương tiện hoặc lái xe viết đơn trình bày sự việc, có cam kết theo phụ lục 2, photo chứng minh thư hoặc bằng lái xe của người làm đơn lưu trữ cùng Hồ sơ kiểm định của phương tiện.

Cục ĐKVN yêu cầu các Đơn vị triển khai các quy định trên từ ngày 01/11/2004 trong quá trình thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, các Đơn vị trao đổi trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam (Phòng Kiểm định XCG, TL: 04.7684706; FAX: 04.7684723

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đào Đình Bình (để BC);
- Uỷ Ban ATGTQG (để BC);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ(để BC);
- Thứ trưởng Phạm Thế Minh (để BC);
- Vụ Vận tải, KHCN,,Pháp chế (để P/ hợp);
- Cục ĐBVN, (để phối hợp);
- Cục CSGT ĐB-ĐS (để phối hợp);
- Các Sở GTVT, GTCC (đê chỉ đạo);
- Phòng CSGT các địa phương (để P/ hợp);
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Báo Bạn đường, GTVT;
- Lưu HC, VAR

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ban

 


PHỤ LỤC 1


PHỤ LỤC 2

Ghi chú: - Cục ĐKVN gửi 01 bộ dấu liền mực để các Đơn vị đóng sau khi đã in Giấy CNKĐ và Tem cho các đối tượng quy định tại Mục 1 và Mục 4 của văn bản này.

 

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi : Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới…………………………..

Tôi là: ...............................................................................................................................

Là chủ xe (lái xe) biển số đăng ký:……………………………………….. nhãn hiệu:...................

Số chứng minh thư (hoặc bằng lái xe):................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số điện thoại:....................................................................................................................

Lý do mất Tem kiểm định cũ / Sổ CNKĐ khi đưa xe vào kiểm định:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Vậy đề nghị Lãnh đạo Trung tâm xem xét, kiểm định cho xe ..................................... của tôi.

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chiếc Tem cũ /Sổ CNKĐ bị mất được sử dụng vào các việc phi pháp khi bị phát hiện.

 

 

……………..ngày…….tháng …….năm 200
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 859/2004 ĐK về việc quản lý hồ sơ kiểm định các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214