Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8382/VPCP-KTN báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8382/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8382/VPCP-KTN
V/v về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải Tài chính, Công an;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (công văn số 390/BC-BCA-C61 ngày 08 tháng 8 năm 2012); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6772/BKHĐT-QPAN ngày 05 tháng 9 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 7146/BGTVT-ATGT ngày 29 tháng 8 năm 2012), Tài chính (công văn số 11712/BTC-VI ngày 31 tháng 8 năm 2012) và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (công văn số 236/UBATGTQG ngày 27 tháng 8 năm 2012) về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Công an:

- Tổ chức quán triệt Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đến các lực lượng công an và tổ chức thực hiện khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

- Phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7298/VPCP-KTTH ngày 8 tháng 9 năm 2012 về việc bố trí vốn thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư cho các dự án đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an theo đúng quy định.

2. Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia làm việc cụ thể với Đài truyền hình Việt Nam về việc phát sóng chương trình an toàn giao thông để tăng thêm chương trình vào buổi tối.

3. Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 7 năm 2007 về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Trợ lý của TTgCP, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, KGVX, TH,
- Lưu: VT, KTN (3) c 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8382/VPCP-KTN báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64