Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8361/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 16/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8361/VPCP-KTN
V/v nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 665, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (tờ trình số 3160/TTr-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7722/BKH-KTĐT&LT ngày 29 tháng 10 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 14721/BTC-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7357/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3444/BNN-KH ngày 21 tháng 10 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7357/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2010) về việc nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 665 kết hợp làm đường thi công, quản lý vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai rà soát cụ thể việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 665 kết hợp làm đường thi công, quản lý vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai trên cơ sở phù hợp với Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đúng các quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.       

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8361/VPCP-KTN ngày 16/11/2010 về nâng cấp, sửa chữa tỉnh lộ 665, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.815

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!