Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 801/TTg-KTN về danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 801/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 801/TTg–KTN
V/v danh mục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1513/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 4 năm 2011), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2486/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2843/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 5 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 5491/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2011) về danh mục các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về lựa chọn Nhà đầu tư:

- Đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định Nhà đầu tư đối với 04 dự án (bao gồm: xây dựng bãi đậu xe ngầm và dịch vụ công cộng tại sân bóng đá Tao Đàn, xây dựng tuyến đường trên cao số 4, xây dựng đường kết nối từ ngã ba An Lạc đến nút giao đường Nguyễn Văn Linh, xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B); ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các Dự án.

- Đối với các dự án còn lại: Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định hình thức lựa chọn Nhà đầu tư theo thẩm quyền.

2. Việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêu trên được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 801/TTg-KTN về danh mục dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Nghị định 108/2009/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.997

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75