Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 796/UBND-GT các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 796/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 06/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 796/UBND-GT
V/v các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công an Thành phố;
- UBND các quận.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Văn bản chỉ đạo số 8417/UBND-GT ngày 04/10/2011 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1702/TTg-KTN ngày 24/9/2011. Đến nay, căn cứ tình hình thực tế triển khai trên địa bàn còn chậm, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Thực hiện thu hồi giấy phép trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường đợt 1 (chi tiết theo biểu mẫu đính kèm).

2. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải nghiêm túc triển khai thu hồi giấy phép, thời gian hoàn thành trước 15/02/2012.

3. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố để kiểm tra, xử lý vi phạm việc dừng, đỗ xe sai quy định, tổ chức kéo xe vi phạm về các bãi tập kết để đảm bảo an toàn giao thông.

4. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực UBNDTP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBNDTP;
- Đ/c CVP;
- PVP Nguyễn Văn Thịnh;
- VPUB: GT(Thg, Phong, Diệp), TH;
- Lưu: VT, GTHải (2 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CẤM TỔ CHỨC TRÔNG GIỮ PHƯƠNG TIỆN TRÊN HÈ PHỐ, LÒNG ĐƯỜNG (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Văn bản số 796/UBND-GT ngày 06 tháng 02 năm 2012 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Tên đường, phố

Không đỗ trên lòng đường

Không đỗ trên hè phố

Địa bàn các quận, huyện

Ghi chú

1- Quận Hoàn Kiếm

1

Bà Triệu

X

X

Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

 

2

Hàng Bài

X

X

Hoàn Kiếm

 

3

Phố Huế

X

X

Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

 

4

Tràng Tiền

X

X

Hoàn Kiếm

 

5

Hàng Khay

X

X

Hoàn Kiếm

 

6

Tràng Thi

X

X

Hoàn Kiếm

 

7

Đinh Tiên Hoàng

X

X

Hoàn Kiếm

 

8

Hai Bà Trưng

X

 

Hoàn Kiếm

 

9

Lê Duẩn

X

X

Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

 

10

Trần Nhật Duật

X

 

Hoàn Kiếm

 

11

Trần Quang Khải

X

 

Hoàn Kiếm

 

12

Hàng Bông

X

X

Hoàn Kiếm

 

13

Hàng Gai

X

X

Hoàn Kiếm

 

14

Lê Thái Tổ

X

X

Hoàn Kiếm

 

15

Hàng Lược

X

X

Hoàn Kiếm

 

16

Chả Cá

X

X

Hoàn Kiếm

 

17

Lương Văn Can

X

X

Hoàn Kiếm

 

18

Cầu Gỗ

X

 

Hoàn Kiếm

 

19

Hàng Đậu

X

 

Hoàn Kiếm

 

20

Hàng Vôi

X

 

Hoàn Kiếm

 

21

Hàng Tre

X

X

Hoàn Kiếm

 

22

Hàng Muối

X

X

Hoàn Kiếm

 

23

Hàng Dầu

X

X

Hoàn Kiếm

 

24

Hồ Hoàn Kiếm

X

X

Hoàn Kiếm

 

25

Hàng Đường

X

 

Hoàn Kiếm

 

26

Hàng Đào

X

 

Hoàn Kiếm

 

27

Hàng Ngang

X

 

Hoàn Kiếm

 

28

Đồng Xuân

X

X

Hoàn Kiếm

 

29

Hàng Giấy

X

 

Hoàn Kiếm

 

30

Hà Trung

X

X

Hoàn Kiếm

 

31

Đặng Thái Thân

X

X

Hoàn Kiếm

 

32

Phan Bội Châu

X

X

Hoàn Kiếm

 

33

Thợ Nhuộm

X

X

Hoàn Kiếm

 

34

Hàng Cót

X

X

Hoàn Kiếm

 

35

Hàng Gà

X

X

Hoàn Kiếm

 

36

Hàng Điếu

X

 

Hoàn Kiếm

 

37

Hàng Da

X

X

Hoàn Kiếm

 

38

Hàng Thùng

X

X

Hoàn Kiếm

 

39

Đường chợ 19-12

X

X

Hoàn Kiếm

 

40

Bảo Khánh

X

X

Hoàn Kiếm

 

41

Hàng Trống

X

 

Hoàn Kiếm

 

42

Phủ Doãn

X

 

Hoàn Kiếm

 

43

Triệu Quốc Đạt

X

X

Hoàn Kiếm

 

44

Quán Sứ

X

 

Hoàn Kiếm

 

45

Tông Đản

X

 

Hoàn Kiếm

 

46

Bát Đàn

X

 

Hoàn Kiếm

 

47

Hàng Bồ

X

X

Hoàn Kiếm

 

48

Hàng Bạc

X

X

Hoàn Kiếm

 

49

Hàng Mắm

X

X

Hoàn Kiếm

 

50

Hàng Mã

X

X

Hoàn Kiếm

 

51

Hàng Chiếu

X

X

Hoàn Kiếm

 

52

Ô Quan Chưởng

X

X

Hoàn Kiếm

 

53

Hàng Vải

X

X

Hoàn Kiếm

 

54

Lãn Ông

X

X

Hoàn Kiếm

 

55

Hàng Buồm

X

X

Hoàn Kiếm

 

56

Mã Mây

X

X

Hoàn Kiếm

 

57

Tạ Hiện

X

X

Hoàn Kiếm

 

58

Đinh Liệt

X

X

Hoàn Kiếm

 

59

Lương Ngọc Quyên

X

X

Hoàn Kiếm

 

60

Hàng Nón

X

X

Hoàn Kiếm

 

61

Hàng Quạt

X

X

Hoàn Kiếm

 

62

Hàng Hòm

X

X

Hoàn Kiếm

 

63

Hàng Mành

X

X

Hoàn Kiếm

 

64

Hàng Thiếc

X

X

Hoàn Kiếm

 

65

Thuốc Bắc

X

X

Hoàn Kiếm

 

66

Bát Sứ

X

X

Hoàn Kiếm

 

67

Hàng Đồng

X

X

Hoàn Kiếm

 

68

Hàng Rươi

X

X

Hoàn Kiếm

 

69

Hàng Khoai

X

X

Hoàn Kiếm

 

70

Gầm Cầu

X

X

Hoàn Kiếm

 

71

Lò Sũ

X

X

Hoàn Kiếm

 

72

Đường Thành

X

 

Hoàn Kiếm

 

73

Nhà Chung

X

X

Hoàn Kiếm

 

74

Lý Quốc Sư

X

X

Hoàn Kiếm

 

75

Trần Bình Trọng

X

 

Hoàn Kiếm

 

76

Yết Kiêu

X

 

Hoàn Kiếm

 

2- Quận Ba Đình

1

Kim Mã

X

X

Ba Đình

 

2

Cầu Giấy

X

X

Ba Đình, Cầu Giấy

 

3

Nguyễn Thái Học

X

X

Ba Đình

 

4

Nguyễn Chí Thanh

X

X

Ba Đình, Đống Đa

 

5

Liễu Giai

X

 

Ba Đình

 

6

Văn Cao

X

 

Ba Đình

 

7

La Thành

X

X

Ba Đình, Đống Đa

 

8

Nguyễn Tri Phương

X

X

Ba Đình

 

9

Hoàng Diệu

X

X

Ba Đình

 

10

Phan Đình Phùng

X

X

Ba Đình

 

11

Nguyễn Cảnh Chân

X

X

Ba Đình

 

12

Đặng Tất

X

X

Ba Đình

 

13

Trần Phú

X

X

Ba Đình

 

14

Sơn Tây

X

X

Ba Đình

 

15

Chu Văn An

X

 

Ba Đình

 

16

Lê Trực

X

 

Ba Đình

 

17

Lê Hồng Phong

X

X

Ba Đình

 

18

Nguyễn Phạm Tuân

X

X

Ba Đình

 

19

Đội Cấn

X

 

Ba Đình

 

20

Đường Bưởi

X

X

Ba Đình

 

21

Hoàng Hoa Thám

X

X

Ba Đình

 

22

Đặng Dung

X

 

Ba Đình

 

23

Nguyễn Biểu

X

 

Ba Đình

 

24

Cửa Bắc

X

 

Ba Đình

 

25

Quán Thánh

X

X

Ba Đình

 

26

Hùng Vương

X

X

Ba Đình

 

27

Độc Lập

X

X

Ba Đình

 

28

Bắc Sơn

X

X

Ba Đình

 

29

Hoàng Văn Thụ

X

X

Ba Đình

 

30

Ông Ích Khiêm

X

 

Ba Đình

 

31

Hàng Than

X

X

Ba Đình

 

32

Hàng Bún

X

 

Ba Đình

 

33

Phan Huy Ích

X

 

Ba Đình

 

34

Ngọc Khánh

X

 

Ba Đình

 

35

Núi Trúc

X

 

Ba Đình

 

36

Phạm Huy Thông

X

 

Ba Đình

 

37

Vạn Bảo

X

 

Ba Đình

 

38

Kim Mã Thượng

X

 

Ba Đình

 

39

Phan Kế Bính

X

 

Ba Đình

 

40

Linh Lang

X

 

Ba Đình

 

41

Nguyễn Văn Ngọc

X

 

Ba Đình

 

42

Đốc Ngữ

X

X

Ba Đình

 

43

Đội Nhân

X

X

Ba Đình

 

44

Vĩnh Phúc

X

X

Ba Đình

 

45

Trấn Vũ

X

X

Ba Đình

 

46

Trúc Bạch

X

X

Ba Đình

 

47

Châu Long

X

 

Ba Đình

 

48

Nguyễn Trường Tộ

X

 

Ba Đình

 

49

Hòe Nhai

X

 

Ba Đình

 

50

Yên Phụ

X

 

Ba Đình

 

51

Thành Công

X

 

Ba Đình

 

52

Nguyên Hồng

X

 

Ba Đình, Đống Đa

 

3- Quận Hai Bà Trưng

1

Trương Định

X

X

Hai Bà Trưng, Hoàng Mai

 

2

Bạch Mai

X

X

Hai Bà Trưng

 

3

Minh Khai

X

 

Hai Bà Trưng

 

4

Đại La

X

X

Hai Bà Trưng

 

5

Thanh Nhàn

X

 

Hai Bà Trưng

 

6

Giải Phóng

X

 

Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân

 

7

Nguyễn Khoái

X

X

Hai Bà Trưng, Hoàng Mai

 

8

Trần Khánh Dư

X

 

Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

 

9

Nguyễn Công Trứ

X

 

Hai Bà Trưng

 

10

Đông Kim Ngưu

X

 

Hai Bà Trưng

 

11

Kim Ngưu

X

X

Hai Bà Trưng

 

12

Lò Đúc

X

 

Hai Bà Trưng

 

13

Nguyễn Đình Chiểu

X

 

Hai Bà Trưng

 

14

Phạm Đình Hổ

X

 

Hai Bà Trưng

 

15

Bùi Thị Xuân

X

 

Hai Bà Trưng

 

16

Đoàn Trần Nghiệp

X

 

Hai Bà Trưng

 

17

Yerxanh

X

X

Hai Bà Trưng

 

18

Nguyễn Thượng Hiền

X

 

Hai Bà Trưng

 

19

Trần Bình Trọng

X

 

Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

 

20

Lê Văn Hưu

X

 

Hai Bà Trưng

 

4- Quận Đống Đa

1

Huỳnh Thúc Kháng

X

 

Đống Đa

 

2

Láng Hạ

X

 

Đống Đa

 

3

Thái Hà

X

 

Đống Đa

 

4

Chùa Bộc

X

 

Đống Đa

 

5

Phạm Ngọc Thạch

X

 

Đống Đa

 

6

Tôn Thất Tùng

X

 

Đống Đa

 

7

Tây Sơn

X

X

Đống Đa

 

8

Nguyễn Lương Bằng

X

X

Đống Đa

 

9

Tôn Đức Thắng

X

X

Đống Đa

 

10

Giảng Võ

X

 

Đống Đa, Ba Đình

 

11

Cát Linh

X

X

Đống Đa

 

12

Quốc Tử Giám

X

 

Đống Đa

 

13

Văn Miếu

X

 

Đống Đa

 

14

Nguyễn Khuyến

X

 

Đống Đa

 

15

Khâm Thiên

X

 

Đống Đa

 

16

Xã Đàn

X

 

Đống Đa

 

17

Đê La Thành

X

 

Đống Đa

 

18

Hoàng Cầu

X

 

Đống Đa

 

19

Thái Thịnh

X

 

Đống Đa

 

20

Đặng Tiến Đông

X

 

Đống Đa

 

21

Đông Các

X

 

Đống Đa

 

22

Trung Liệt

X

 

Đống Đa

 

23

Vũ Ngọc Phan

X

 

Đống Đa

 

24

Trúc Khê

X

 

Đống Đa

 

25

Hoàng Ngọc Phách

X

 

Đống Đa

 

26

Chùa Láng

X

 

Đống Đa

 

27

Đường Láng

X

 

Đống Đa

 

28

Cầu Mới

X

 

Đống Đa

 

29

Phương Mai

X

 

Đống Đa

 

30

Lương Định Của

X

 

Đống Đa

 

31

Hoàng Tích Trí

X

 

Đống Đa

 

32

Đông Tác

X

 

Đống Đa

 

33

Đào Duy Anh

X

 

Đống Đa

 

34

Trường Chinh

X

 

Đống Đa, Thanh Xuân

 

35

Trịnh Hoài Đức

X

 

Đống Đa

 

5- Quận Cầu Giấy

1

Hoàng Quốc Việt

X

 

Cầu Giấy

 

2

Phạm Văn Đồng

X

 

Cầu Giấy, Từ Liêm

 

3

Phạm Hùng

X

 

Cầu Giấy, Từ Liêm

 

4

Xuân Thùy

X

X

Cầu Giấy

 

5

Cầu Giấy

X

X

 

 

6

Hồ Tùng Mậu

X

 

Cầu Giấy, Từ Liêm

 

7

Trần Duy Hưng

X

X

Cầu Giấy

 

8

Lê Văn Lương

X

 

Cầu Giấy, Thanh Xuân

 

9

Nguyễn Khánh Toàn

X

 

Cầu Giấy

 

10

Nguyễn Phong Sắc

X

 

Cầu Giấy

 

11

Trần Đăng Ninh

X

 

Cầu Giấy

 

12

Trần Quốc Hoàn

X

 

Cầu Giấy

 

13

Tô Hiệu

X

 

Cầu Giấy

 

14

Chùa Hà

X

 

Cầu Giấy

 

15

Dương Quảng Hàm

X

 

Cầu Giấy

 

16

Hoàng Sâm

X

 

Cầu Giấy

 

17

Nghĩa Tân

X

 

Cầu Giấy

 

18

Trần Quý Kiên

X

 

Cầu Giấy

 

19

Phan Văn Trường

X

 

Cầu Giấy

 

20

Doãn Kế Thiện

X

 

Cầu Giấy

 

21

Trần Bình

X

 

Cầu Giấy

 

22

Nguyễn Khang

X

 

Cầu Giấy

 

23

Dịch Vọng

X

 

Cầu Giấy

 

24

Trung Kính

X

 

Cầu Giấy

 

25

Nguyễn Ngọc Vũ

X

 

Cầu Giấy

 

26

Hoàng Ngân

X

 

Cầu Giấy, Thanh Xuân

 

27

Trung Hòa

X

 

Cầu Giấy

 

28

Yên Hòa

X

 

Cầu Giấy

 

29

Hoa Bằng

X

 

Cầu Giấy

 

6- Quận Thanh Xuân

1

Nguyễn Trãi

X

 

Thanh Xuân

 

2

Khuất Duy Tiến

X

 

Thanh Xuân

 

3

Nguyễn Xiền

X

 

Thanh Xuân

 

4

Vũ Trọng Phụng

X

 

Thanh Xuân

 

5

Quan Nhân

X

 

Thanh Xuân

 

6

Nguyễn Huy Tưởng

X

 

Thanh Xuân

 

7

Chính Kinh

X

 

Thanh Xuân

 

8

Cự Lộc

X

 

Thanh Xuân

 

9

Giáp Nhất

X

 

Thanh Xuân

 

10

Nguyễn Quý Đức

X

 

Thanh Xuân

 

11

Lương Thế Vinh

X

 

Thanh Xuân

 

12

Lê Trọng Tấn

X

 

Thanh Xuân

 

13

Hoàng Văn Thái

X

 

Thanh Xuân

 

14

Nguyễn Viết Xuân

X

 

Thanh Xuân

 

15

Nguyễn Ngọc Nại

X

 

Thanh Xuân

 

16

Vương Thửa Vũ

X

 

Thanh Xuân

 

17

Cù Chính Lan

X

 

Thanh Xuân

 

18

Tô Vĩnh Diện

X

 

Thanh Xuân

 

19

Phan Đình Giót

X

 

Thanh Xuân

 

20

Nguyễn Văn Trỗi

X

 

Thanh Xuân

 

21

Khương Trung

X

 

Thanh Xuân

 

22

Khương Đình

X

 

Thanh Xuân

 

23

Bùi Xương Trạch

X

 

Thanh Xuân

 

24

Hạ Đình

X

 

Thanh Xuân

 

25

Khương Hạ

X

 

Thanh Xuân

 

26

Triều Khúc

X

 

Thanh Xuân

 

27

Phương Liệt

X

 

Thanh Xuân

 

7-Quận Tây Hồ

1

Lạc Long Quân

X

 

Tây Hồ

 

2

Âu Cơ

X

X

Tây Hồ

 

3

Mai Xuân Thưởng

X

X

Tây Hồ

 

4

Thanh Niên

X

 

Tây Hồ, Ba Đình

 

5

Thụy Khuê

X

 

Tây Hồ

 

6

Nghi Tàm

X

X

Tây Hồ

 

7

Yên Phụ

X

 

Tây Hồ

 

8

Nguyễn Hoàng Tôn

X

X

Tây Hồ

 

9

An Dương Vương

X

X

Tây Hồ

 

10

Tô Ngọc Vân

X

 

Tây Hồ

 

11

Đặng Thai Mai

X

 

Tây Hồ

 

12

Xuân Diệu

X

 

Tây Hồ

 

13

Võng Thị

X

 

Tây Hồ

 

14

Quảng Bá

X

 

Tây Hồ

 

15

Đường ven Hồ Tây

X

 

Tây Hồ

 

8- Quận Long Biên

1

Nguyễn Văn Cừ

X

 

Long Biên

 

2

Ngô Gia Tự

X

 

Long Biên

 

9 - Quận Hoàng Mai

1

Ngọc Hồi

X

 

Hoàng Mai, Thanh Trì

 

2

Nguyễn Tam Trinh

X

 

Hoàng Mai, Hai Bà Trưng

 

3

Lĩnh Nam

X

 

Hoàng Mai

 

4

Định Công

X

 

Hoàng Mai

 

5

Kim Giang

X

 

Hoàng Mai

 

6

Nguyễn Hữu Thọ

X

 

Hoàng Mai

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 796/UBND-GT các tuyến phố cấm tổ chức trông giữ phương tiện xe đạp, xe mô tô, ô tô trên vỉa hè, lòng đường do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.661

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17