Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7811/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7811/VPCP-KTN
V/v đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5026/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6038/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011), Tài chính (văn bản số 13162/BTC-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2011) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (văn bản số 3803/TTr-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2011) về việc đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải ưu tiên, bố trí vốn cho dự án cải tạo đường lăn song song trong kế hoạch 2012 của Bộ và tập trung đầu tư nâng cấp, kéo dài đường cất hạ cánh số 1 (3.048m x 45m) Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo quy định.

- Việc đầu tư, xây dựng đường cất hạ cánh số 2, yêu cầu thực hiện theo qui hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1029/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC;
- Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTTH, PL, NC, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN, LM (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7811/VPCP-KTN ngày 04/11/2011 về đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!