Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 774/TTg-KTTH hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 774/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của TKV

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2012.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6592/BTC-TCDN ngày 17 tháng 5 năm 2012 về việc hỗ trợ kinh phí dự án sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để TKV hỗ trợ kinh phí cho Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 2 tuyến đường tỉnh lộ 725, tỉnh lộ 769 dùng vào việc vận chuyển bôxít của TKV. Kinh phí hỗ trợ được hạch toán, phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - TKV trong thời gian 5 năm. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý cụ thể, đảm bảo việc hỗ trợ, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh,
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.16.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 774/TTg-KTTH hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo tuyến đường vận chuyển bôxit của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.773
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118