Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7704/BGTVT-PCLB&TKCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7704/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường sắt VN, Đường thuỷ nội địa VN;
- Các Vụ: Pháp chế, An toàn giao thông, Hợp tác quốc tế, Vận tải;
- Tổng công ty Quản lý bay VN.

 

Ngày 16/9/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2010/NĐ-CP quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định 95/2010/NĐ-CP được gửi kèm văn bản này), theo đề nghị của Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 375/UB ngày 15/10/2010, để triển khai và thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Vụ An toàn giao thông chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT trình Thứ trưởng phụ trách công tác TKCN cho ý kiến về Dự thảo Thông tư trước ngày 31/03/2011 và chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư trong Quý II năm 2011.

2. Tổng cục Đường bộ VN và các Cục Hàng không VN, Hàng hải VN, Đường sắt VN, Đường thuỷ nội địa VN xây dựng phương án phối hợp hoạt động của ngành mình với lực lượng TKCN nước ngoài và rà soát lực lượng, phương tiện có thể tham gia để bổ sung vào kế hoạch huy động khi có lực lượng nước ngoài vào Việt Nam tham gia TKCN.

3. Cục Hàng hải VN yêu cầu Công ty Thông tin điện tử Hàng hải VN công bố các tần số trực canh, cấp cứu khẩn cấp và phương thức thông tin liên lạc với trung tâm và các trạm phối hợp TKCN hàng hải cho lực lượng TKCN nước ngoài hoạt động trên các vùng biển Việt Nam

4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đưa nội dung xây dựng thông tư nói trên vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ GTVT và đôn đốc việc thực hiện.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Tấn Viên;
- Uỷ ban QG TKCN (để b/c);
- Công ty Thông tin điện tử HHVN;
- Trung tâm Phối hợp TKCN HHVN;
- Lưu: VT, VP TT PCLB&TKCN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Quý Tiêu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7704/BGTVT-PCLB&TKCN thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!