Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7647/BGTVT-VP về việc đề nghị bổ sung, sửa đổi Danh mục bí mật nhà nước ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7647/BGTVT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7647/BGTVT-VP
V/v: Đề nghị bổ sung, sửa đổi Danh mục bí mật nhà nước ngành Giao thông vận tải

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:  Bộ Công an

Thực hiện Công văn số 961-CV/BCA(A11) ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải xin đề nghị bổ sung vào danh mục bí mật nhà nước trong ngành Giao thông vận tải các nội dung sau:

- Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1485/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 20/12/2004 quy định: “Các kế hoạch vận tải có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ các chuyến bay chuyên cơ chưa công bố”.

Nay đề nghị bổ sung thêm cụm từ “các phương tiện vận tải khác” và “tàu bay chuyên cơ, danh sách nhân viên hàng không phục vụ chuyên cơ và các phương tiện vận tải khác chưa công bố”.

- Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1485/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 20/12/2004 quy định: “Hồ sơ cán bộ cấp vụ, cục và tương đương trở lên của ngành Giao thông vận tải”, đề nghị bổ sung thêm: “Hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập”.

Đề nghị bổ sung vào danh mục bí mật nhà nước độ Tối Mật các nội dung sau:

- Kế hoạch điều động tàu biển ra hoạt động ở vùng biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển khác trong những tình huống đặc biệt để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, phục vụ an ninh, quốc phòng.

- Thông tin về vận chuyển vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh do ngành Giao thông vận tải thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an xem xét, quyết định nội dung Danh mục bí mật nhà nước trong ngành Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu:VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7647/BGTVT-VP về việc đề nghị bổ sung, sửa đổi Danh mục bí mật nhà nước ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.124
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13