Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7515/BGTVT-KCHT về tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7515/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7515/BGTVT-KCHT
V/v: tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 3419/UBND – GT1 ngày 19 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí. Ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam (công văn số 1085/CĐSVN – KCHT ngày 10 tháng 8 năm 2012); ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (công văn số 2031/ĐS – CSHT ngày 31 tháng 8 năm 2012). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam không vận chuyển than bằng tàu hỏa, ô tô từ ga Uông Bí A đi cảng Điền Công, đồng thời triển khai xây dựng hệ thống vận chuyển than từ ga Uông Bí A đi cảng Điền Công bằng băng tải nên việc duy trì 1 tuyến nhánh đường sắt không có nhu cầu khai thác gây tốn kém chi phí quản lý, bảo trì hàng năm và làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tại khu vực thành phố Uông Bí là không cần thiết.

2. Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí.

3. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện các thủ tục tháo dỡ, thu hồi, thanh lý, nhượng bán theo quy định.

Yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN;
- Cục Đường sắt VN;
- Công ty Kho vận Đá Bạc – VINACOMIN;
- Lưu: VT, KCHTGT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7515/BGTVT-KCHT về tháo dỡ nhánh đường sắt quốc gia khổ 1435mm từ ga Uông Bí A đến đường sắt Kép – Hạ Long tại thành phố Uông Bí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177