Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7394/BGTVT-VT về việc hoạt động và quản lý các tuyến vận tải từ bờ ra đảo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7394/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7394/BGTVT-VT
V/v: Hoạt động và quản lý các tuyến vận tải từ bờ ra đảo

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam

Thực hiện văn bản số 2138/BGTVT-VT ngày 04 tháng 4 năm 2008 về giải quyết một số phát sinh trong quản lý hoạt động tại các tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả đợt khảo sát thực tế các tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo và đề xuất lộ trình cụ thể thực hiện Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về phân định trách nhiệm quản lý các tuyến vận tải thuỷ từ bờ ra đảo thuộc vùng biển nội thuỷ Việt Nam. Báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 10 năm 2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, VTải(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7394/BGTVT-VT về việc hoạt động và quản lý các tuyến vận tải từ bờ ra đảo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.910
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12