Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7339/BGTVT-VP về việc báo cáo kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7339/BGTVT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7339/BGTVT-VP
V/v báo cáo kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Cục;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Công đoàn GTVT Việt Nam.

 

Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng đã ký quyết định số 2827/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010.

Để chuẩn bị báo cáo Ban Bí thư kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan đơn vị đối chiếu với các nhiệm vụ chủ yếu được giao trong Chương trình hành động, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công đến thời điểm hiện nay. Báo cáo cần nêu cụ thể kết quả đạt được, những việc chưa làm được, các vướng mắc, nhận xét đánh giá tổng quát kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị như sau:

I. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải: Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện báo cáo.

II. Công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì báo cáo tình hình xây dựng các đề án quy hoạch, tổ chức quản lý công tác quy hoạch.

III. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã đăng ký, công tác giao thông địa phương.

- Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành báo cáo công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông; giải quyết nợ đầu tư XDCB; công tác nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát.

- Vụ Kế cấu hạ tầng giao thông chủ trì phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành báo cáo công tác quản lý, bảo trì và nâng cao hiệu quả sử dụng các kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình xử lý các cầu yếu trên các tuyến quốc lộ.

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ VN báo cáo công tác thiết lập các trạm kiểm tra tải trọng xe theo quy hoạch được phê duyệt.

IV. Lĩnh vực vận tải, dịch vụ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với các Cục quản lý chuyên ngành báo cáo cụ thể theo từng lĩnh vực.

- Vụ Kế hoạch đầu tư báo cáo tình hình sản lượng thực hiện.

V. Công nghiệp GTVT: Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì báo cáo.

VI. Lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì báo cáo.

VII. Lĩnh vực sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; cải cách hành chính: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì báo cáo.

VIII. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại tố cáo: Thanh tra Bộ chủ trì báo cáo.

IX. Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng: Thanh tra Bộ chủ trì báo cáo.

X. Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Vụ Tài chính chủ trì báo cáo.

XI. Lĩnh vực khoa học - công nghệ và môi trường: Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo.

XII- Lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế: Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Pháp chế báo cáo.

XIII- Lĩnh vực việc làm, đời sống, dân chủ và phong trào thi đua: Công đoàn GTVT Việt Nam, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Tài chính, Cục Y tế GTVT báo cáo.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo lập báo cáo ngắn gọn, đầy đủ nội dung. Báo cáo gửi về Văn phòng Bộ bằng văn bản và hộp thư điện tử (theo địa chỉ vpbaocao@mt.gov.vn) trước 15 giờ 00 ngày 10/10/2008 (Thứ Sáu) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ đúng thời hạn quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Chánh VP Bộ;
- Lưu VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7339/BGTVT-VP về việc báo cáo kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.000
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77