Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 73/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/TTg-KTN
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công thương;
- Bộ Công an.

 

Trước tình hình nhiều ô tô, xe máy cháy, nổ trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về chất lượng, đo lường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soát xét lại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu, đặc biệt quan tâm đến các thành phần các chất phụ gia ảnh hưởng đến khả năng gây cháy, nổ.

2. Giao Bộ Công thương:

- Chỉ đạo các Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra điều kiện kinh doanh xăng dầu của các đại lý bán lẻ xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định, nếu qua kiểm tra chất lượng xăng không phù hợp với quy chuẩn hiện hành, thì áp dụng hình thức xử phạt, tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định số 104/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu;

- Tăng cường biện pháp quản lý theo chuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt lưu ý khâu vận chuyển nhằm đảm bảo các đơn vị liên quan không pha chế những tạp chất, phụ gia khi chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép;

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý và loại bỏ hoàn toàn việc bán lẻ xăng, dầu tự phát không được cấp phép.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất xe ô tô, xe gắn máy tăng cường việc kiểm tra chất lượng an toàn với phụ tùng và xe sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là các yếu tố có thể gây cháy, nổ xe đồng thời có trách nhiệm khuyến cáo và hướng dẫn người sử dụng xe các biện pháp phòng chống cháy, nổ xe;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với cơ quan quản lý thị trường thực hiện việc kiểm tra lại chất lượng xe máy bán tại các đại lý phân phối và bán xe máy;

- Có biện pháp tăng cường việc quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy nhằm nâng cao chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Công Thương tiến hành khảo sát, nghiên cứu các nguyên nhân gây ra việc cháy nổ xe ô tô, xe máy thời gian qua.

4. Giao Bộ Công an có văn bản hướng dẫn cảnh báo, đăng trên các phương tiện thông tin đến người dân biết nhằm tăng cường kiểm tra phương tiện của mình, đề phòng việc cháy, nổ. Điều tra và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gian lận trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu gây thiệt hại đến người tiêu dùng. Nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân cháy, nổ của từng vụ cháy, nổ xe. Phối hợp, cung cấp thông tin về các vụ cháy, nổ xe cho các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

5. Căn cứ nhiệm vụ nêu trên, các Bộ khẩn trương triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 73/TTg-KTN ngày 12/01/2012 về tăng cường biện pháp phòng, chống cháy, nổ xe cơ giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!